Jaarlijkse rommelmarkt

IMG_20160430_103355 (640x480)
Rommelmarkt 2016-1

Zaterdag 13 mei is onze jaarlijkse rommelmarkt weer. Deze zal plaatsvinden in- en om ons kerkgebouw aan de Blokweerweg 22 in Alblasserdam. Er zal weer voor elk wat wils te vinden zijn. En mocht u niets leuks kunnen vinden tussen alle spullen, dan zijn er ook genoeg versnaperingen voor de inwendige mens. Iedereen is van harte welkom.

Mocht u mooie (oude) spullen hebben en deze niet meer gebruiken. Dan is het misschien een idee om ze een tweede leven te geven door ze bij ons aan te bieden, zodat wij ze op onze jaarlijkse rommelmarkt kunnen verkopen.

Inleveren van de goederen is mogelijk op donderdag 11 mei van 10.00 – 21.00 uur. Of op vrijdag 12 mei van 10.00 – 12.00 uur

Diensten in de Stille Week

palmpasen

 

Diensten in de Stille Week – u bent van harte welkom om mee te vieren!

13 april, 19.30 uur, Witte Donderdag

We lezen verder uit het evangelie van Johannes over de voetwassing. Op Witte Donderdag gedenken we die voetwassing en het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde. Zelf vieren we ook dat Avondmaal, als herinnering aan ooit, als gedachtenis aan Hem. We staan in de kring, brood en wijn wordt ons uitgedeeld: wij mogen als gemeenschap delen met elkaar, in herinnering aan al die mensen die dat vóór ons ook deden, in gedachtenis aan die Maaltijd van Jezus zo kort voor zijn dood. Aan het einde van de dienst ontruimen we de tafel, alle opsmuk gaat weg, het wordt somberder en stiller.

14 april, 19.30 uur, Goede Vrijdag

En weer staan er hoofdstukken uit Johannes centraal. We lezen het passieverhaal uit Johannes 18 en 19. Lezingen wisselen zich af met stiltes, liederen, gedichten en gebed. De kerk wordt steeds meer verstild en leeg. Donderdags zijn het antependium en de stola al opgeborgen. Alleen de paaskaars brandt nog tot het moment waarop we lezen over het sterven van Jezus. Dan zal ook die gedoofd worden. Symbolisch dragen we de kaars de kerk uit aan het einde van de viering.

15 april, 22.00 uur, Stille Zaterdag

In deze viering komen van oudsher alle elementen uit de liturgie terug: het Woord, de doop, het avondmaal. In onze kerk laten we het Avondmaal deze avond achterwege. De tocht van donker (na het sterven van Jezus dat we op Goede Vrijdag gedenken) naar licht (Paasmorgen) wordt symbolisch vormgegeven door het ontsteken van de nieuwe Paaskaars, het doorgeven van het licht aan elkaar en het binnendragen van dat Licht in een donkere kerk. We horen lezingen van bevrijding en trouw. We mogen onze doop gedenken door de gang naar het water te maken. We horen het opstandingsevangelie.

16 april, 10.00 uur, Paasmorgen

Sterk en dapper was het thema van de veertigdagentijd. We sluiten het thema deze dienst af. Het is Pasen. We vieren dat Jezus door de dood heen is gegaan, maar voor ons levend blijft. De liefde heeft het laatste woord. Er is extra aandacht voor de kinderen deze dienst.

Tel ze allen

WP_20160619_09_38_48_Pro

In deze periode hebben we veel te maken met cijfers en getallen. In de kerk hebben we stilgestaan bij de start van de veertigdagentijd.

We zitten ook midden in de verkiezingsstrijd. Wie staat er op welke plaats in de peilingen, wie wordt de grootste partij, wie zou nu de meeste zetels hebben. Er wordt wat afgeteld.

De partijleiders  strooien ook nog eens gul met allerlei getallen. Zoveel miljard erbij voor het onderwijs.  Zoveel erbij voor defensie.  We gaan weer op 65-jarige leeftijd met pensioen, als u op ons stemt.  Kies voor onze partij dan stopt het eigen risico voor de ziektekosten verzekering.  Maar wat  er terecht komt van al die politieke voorspellingen en beloftes?  Eerst zien , dan geloven.

De sport levert ook altijd een bijdrage, met name het voetbal.  Hoeveel punten uit hoeveel wedstrijden. Wie wint er vandaag, hoe groot is de voorsprong van die.  Er wordt wat af gespeculeerd op dat gebied. Maar zekerheid heb je niet. Eerst zien, dan geloven.

Die veertigdagentijd, dat zijn ook echt veertig dagen. Geen twijfel over mogelijk. Het is een oud symbool, maar het is ook in onze tijd duidelijk aanwezig. Het is een tijd van inkeer, we leven toe naar Pasen. Op welke manier je daar ook invulling aan wilt geven, je bereidt je voor op  het belangrijkste feest in de Christelijke traditie. Je zou kunnen zeggen: eerst geloven, dan zien!

 

Elkaar blijven vasthouden

 

Elthetokerk Entree

En alweer is er een nieuw jaar begonnen. Inmiddels zijn we al weer gewend om 2017 te schrijven.  We zijn bezig om 2016 los te laten.

Tegenwoordig is dat wel een heel vaak gebezigd begrip: loslaten.

In allerlei situaties wordt het als een soort oplossing gehanteerd: loslaten.

Het veronderstelt een actie, een handeling. Maar net zoals een jaar ‘vanzelf’ voorbij gaat, je kunt dit als mens niet stoppen, zijn er ook situaties waarin er niet te kiezen valt.  Dingen gebeuren, komen op je pad. Het is de loop van het leven waardoor je dingen moet laten gaan.

Loslaten gaat vaak samen met verdriet en gemis. Onze angsten, zorgen, verdriet, die zouden we misschien ook willen loslaten, maar dat valt al helemaal niet mee.

Loslaten zou ook een opluchting kunnen zijn. Iets uit handen geven, maar dan ga je er van uit dat een ander het van je over neemt. Daar is vertrouwen voor nodig. In elkaar, in jezelf, in God…. Dat zal iedereen in onze gemeente op zijn eigen manier invullen.  Het thema vertrouwen werd onlangs door Jan Terlouw aan de orde gesteld. Hij gaf het touwtje uit de brievenbus als voorbeeld. Ik moest denken aan een liedje van Paul van Vliet met die titel: Het touwtje uit de brievenbus.

De eerste regels die namens een moeder worden uitgesproken zijn:

Ze zeggen laat hem los , en laat hem niet meer binnen.

Maar de tekst leert ons dat deze moeder aan het loslaten haar eigen invulling geeft. Zij wil duidelijk het wederzijds vertrouwen niet opgeven, en het lied eindigt aldus:

Maar ik laat toch voor de zekerheid
Mocht hij naar huis verlangen
Dat touwtje uit de brievenbus
Voorlopig nog maar hangen.

Laten we erop vertrouwen dat we in 2017 elkaar, waar dat mogelijk is, blijven vasthouden, juist ook als we terechtkomen in situaties waar loslaten onontkoombaar is .

 

Week van het gebed: Jouw hand, mijn glimlach

24398-2Van 15-22 januari 2017 organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Gebedsweek voor de eenheid. Al vele jaren organiseren beide organisaties (in samenwerking met internationale partners) een gebedsweek aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Een mooie traditie. Ook mooi is dat Missie Nederland en de Raad van Kerken in het organiseren van deze gebedsweek gezamenlijk optrekken, niet alleen landelijk, ook lokaal, dus ook in Alblasserdam!
Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14, NBV). Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen. De Duitse kerken roepen in het internationale materiaal ons op om samen verzoening concreet te maken in ons dagelijks leven.
Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.
In Alblasserdam zijn zes gebedsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door verschillende geloofsgemeenschappen hier ter plaatse en staan ook onder verantwoordelijkheid van de betreffende geloofsgemeenschap. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gebedssamenkomsten in Alblasserdam vinden plaats van maandag 16 t/m zaterdag 21 januari (zie overzicht).

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren maximaal een uur.
Overzicht van de gebedsbijeenkomsten in Alblasserdam

maandag 16 januari    Jozua, Ampèrestraat 4

dinsdag 17 januari      Elthetokerk, Blokweerweg 22

woensdag 18 januari   Havenkerk, Ieplaan 9

donderdag 19 januari  Chr. Gereformeerde Kerk, Waalsmondelaan 16

vrijdag 20 januari        Ichthuskerk, Scheldeplein 2 (aansluitend op de bijeenkomst “de Alblasserdamse Bijbelquiz”)

zaterdag 21 januari     ‘t Scheepke, Rijnstraat 434

Vrijzinnig? Wat is dat?

Erik Jan TillemanPassielezingen: Vrijzinnig? Wat is dat?

De vrijzinnigheid heeft een imagoprobleem want wie weet wat ‘vrijzinnig’ inhoudt? En waar staat dat vrijzinnige geloof precies voor? Voor enkel individuele opvattingen of zijn er ook nog gemeenschappelijke delers?
Op woensdag 12 oktober zal godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema tijdens een lezing uitleggen waar we het hier over hebben. Hij zal niet alleen ingaan op het verleden en het ontstaan van het vrijzinnig protestantisme, maar zal ook uitleggen wat de kern van de vrijzinnigheid is.

Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema is beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en deed in de afgelopen jaren onderzoek naar de identiteit van de vrijzinnigheid. Daarover publiceerde hij onder andere het boek Dé vrijzinnigheid.

Toegang gratis. Woensdag 12 oktober, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Pauze rond 21.00 uur.  Met koffie/thee.

Deel je leven en kom thuis

A Lot OfDeel je leven en kom thuis

In moderne liedjes worden levens gedeeld, in de bijbel worden levens gedeeld, wij delen met elkaar van onze levens. Als je levens met elkaar deelt, kan je een gevoel van thuiskomen hebben. Thuiskomen bij jezelf, thuiskomen bij de ander, thuiskomen bij de Ander met een hoofdletter, God.

Op 9 oktober om 10.00 uur proberen we dit alles bij elkaar te brengen in de eerst ELAN (ELAN-diensten) viering van dit seizoen. We krijgen hierbij medewerking van het popkoor ‘A lot of’ uit Sliedrecht. In plaats van liederen uit het liedboek horen en zingen we deze zondag ‘moderne liederen’ zoals A beautiful day van U2, Earth Song van Michael Jackson, Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, Sweet Goodbyes van Krezip, Pastorale van Liesbeth List en Ramses Shaffy, Chasing Cars van Snow Patrol en nog vele anderen.

De liederen worden afgewisseld door gedichten en teksten (uit de Bijbel en van elders). De opbrengst van de diaconale collecte is voor Vluchtelingenwerk, want ook met vluchtelingen delen we ons leven en we hopen dat ook zij zich thuis gaan voelen op hun nieuwe plek.

U bent van harte welkom in deze dienst in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 in Alblasserdam.

Klaar voor de Start

WP_20160814_09_50_30_Pro

Dezer dagen vinden de Paralympics plaats in Rio de Janeiro. Ik dacht eerlijk gezegd dat deze spelen voor minder valide sporters nog maar een aantal jaren gehouden werden, maar niets is minder waar.

Sinds 1960 worden ze al georganiseerd, maar er is relatief weinig aandacht voor. Bij deze editie zijn de tribunes goed gevuld en dat is voor de sporters van groot belang. Ze trainen vaak al jaren met grote inzet om hun doel te bereiken. Wat mij zo intrigeert in het kader van samenwerken is o.a. het tandem rijden. Het tandemwielrennen is een vak apart. De beide wielrenners, meestal een visueel gehandicapte en een ziende sporter, moeten heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Na de bochten moet je goed samen gaan staan. Het gezamenlijk staan en tegelijkertijd weer gaan zitten is erg belangrijk om de tandem in evenwicht te houden. Daar had ik dus nooit over nagedacht. Maar het is in feite op een ultieme manier rekening houden met elkaar. In dit geval om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. En aan de lijsten met behaalde medailles te zien, zit dat wel goed.

Bij de startdienst op 11 september jl. in onze kerk, is het samen werken, samen leven ook als belangrijk punt van aandacht genoemd. Ook in de kerkelijke gemeente kun je samen het beste resultaat halen als je zo goed mogelijk probeert je in elkaar te verdiepen. Afstemmen op elkaar. Welke kant gaan we op. Wat doe jij en wat doe ik.

De Paralympics zijn inmiddels achter de rug. Het nieuwe winterseizoen is begonnen.

Zijn we klaar voor de start?

Namens de redactie.