Over ons

Welkom bij de Elthetokerk in Alblasserdam.

Naast de zondagse Kerkdiensten om 10.00 uur met aansluitend koffiedrinken, organiseert de Elthetogemeente verschillende andere Activiteiten. Maar graag willen we u ook wat meer vertellen over onze gemeente.

Een stukje geschiedenis:

In 1935 richtte een groep mensen, die zich niet kon vinden in de heersende kerkelijke opvattingen in Alblasserdam en omgeving, een Vereniging van Vrijzinnige Hervormden op. De kerkdiensten en andere activiteiten werden dan gehouden in de kelder van de School met de Klok in Kinderdijk en later in het Nutsgebouw Utile Dulci aan de Oost-Kinderdijk. In 1967 werd er een kerk gebouwd  (onder andere door initiatief van ds. Lodewijk Ort en dhr. Caljé) met de naam Eltheto – ‘Uw rijk kome’. We werden toen een Hervormde Gemeente in samenwerking met de Vereniging Vrijzinnig Hervormden (VVH). Sinds de vorming van de PKN in 2004 zijn we één van de vijf protestantse gemeenten in Alblasserdam, waarbij de Elthetokerk nog steeds een samenwerkingsgemeente is met de Vereniging Vrijzinnig Protestanten (VVP).

Wie zijn wij?

We willen een gemeenschap zijn waarin iedereen zich welkom voelt, waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. We willen een plek zijn waar we in de kerkdiensten geïnspireerd en gevoed worden, waar twijfel mag bestaan naast zeker weten, waar we respectvol willen omgaan met elke gelovige, hoe hij of zij ook denkt. We halen onze inspiratie uit de Bijbel en de christelijke traditie, maar staan ook open voor de hedendaagse tijdgeest en cultuur, voor andere tradities en spiritualiteit. We zijn een kleine gemeente waar ontmoeting een belangrijk onderdeel is van gemeente-zijn, zoals het wekelijkse koffiedrinken na de kerkdienst.

We zijn een gemeenschap waarin naast de zondagse kerkdiensten van alles gebeurt aan kringen, gespreksgroepen en bijeenkomsten. Allemaal manieren om elkaar beter te leren kennen, om je eigen geloof ‘onder de loep te nemen’, om je eigen weg te vinden met het geloof, met je relatie tot God, om betrokken te blijven op elkaar, om in gesprek te blijven.

Ook het komende seizoen willen en zullen we dat blijven doen. Op de website staan in de agenda alle geplande activiteiten vermeld. Wees welkom om u aan te sluiten bij één of meerdere van de activiteiten. Of loop gewoon eens binnen bij één van onze kerkdiensten, ervaar het, kom in gesprek en drink een kopje koffie met ons mee. Als u behoefte hebt aan persoonlijk contact, of contact rondom doop, trouw of rouw, kunt u contact opnemen met ds Hester Radstake (zie contact).

We wensen u een heel goed kerkelijk jaar toe en hopen u snel te ontmoeten!

Hartelijke groet namens Kerkenraad en Bestuur:

Hester Radstake, predikant

Inge Nieuwenhuis, voorzitter kerkenraad

Barend Luksen, voorzitter bestuur VVP