Over ons

Bijbel

Over ons en jaarthema 2019-2020
Van harte welkom bij de Elthetokerk in Alblasserdam!
Naast de zondagse Kerkdiensten om 10.00 uur met aansluitend koffiedrinken, organiseert de Elthetogemeente verschillende andere Activiteiten. Maar graag willen we u ook wat meer vertellen over ons jaarthema en onze gemeente.

Een goed verhaal
Een goed verhaal is het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland waar wij als Elthetokerk graag aan meedoen. Op de website van de PKN staat hierover het volgende:

“In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijks leven. (…) Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.”

Wat is een goed verhaal? Natuurlijk zijn de meningen daarover verdeeld. De ene houdt van spanning, de andere van liefdesverhalen, de volgende van avonturen en de vierde van beschrijvende verhalen. In de Bijbel komen al die verschillende soorten verhalen ook voor en de meningen zullen ook hierbij verdeeld zijn over wat voor ons ‘een goed verhaal’ uit de Bijbel is. Het komende jaar zullen we proberen daarover met elkaar in gesprek te komen.

Je kan ook over een persoon of een organisatie zeggen dat ze ‘een goed verhaal hebben’. Daarmee bedoelen we dan dat het een duidelijk, overtuigend geheel is. Wij hopen dat de kerk in het algemeen en de Elthetokerk in het bijzonder voor velen ook zo’n goed verhaal heeft. Luister maar:

Zo’n 85 jaar geleden (in 1935) richtte een groep mensen die zich niet kon vinden in de heersende kerkelijke opvattingen in Alblasserdam en omgeving een Vereniging voor Vrijzinnige Hervormden op. Kerkdiensten en andere activiteiten vonden plaats in de kelder van de School met de Klok in Kinderdijk en later in het Nutsgebouw Utile Dulci aan de Oost-Kinderdijk. Door initiatief van onder andere ds. Lodewijk Ort en dhr. Caljé wordt er in 1967 een kerk gebouwd met de naam Eltheto ‘Uw rijk kome’. We werden een Hervormde (deel)gemeente in samenwerking met de Vereniging Vrijzinnige Hervormden. Vanaf 2004 zijn we één van de vijf protestantse kerken in Alblasserdam, waarbij de Elthetokerk niet valt onder de Protestantse Gemeente Alblasserdam, maar sinds 2019 de Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam in samenwerking met de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten geworden is.

Wij hebben een goed verhaal, omdat we een gemeenschap willen zijn waar iedereen zich welkom mag voelen, wie hij of zij ook is en hoe hij of zij ook in het geloof staat. We willen een plek zijn waar we in de kerkdiensten geïnspireerd en gevoed worden, geïnspireerd door de Bijbel en de christelijke traditie, maar ook door de hedendaagse tijdgeest en cultuur, andere tradities en spiritualiteit. Twijfel mag bestaan naast zeker weten. Respectvol gaan we om met elke gelovige, ook als zijn of haar geloofsweg anders is dan de onze.

We zijn een kleine gemeente waar ontmoeting een belangrijk onderdeel is van het gemeente-zijn. Wekelijks drinken we na de zondagse kerkdienst (link) koffie en praten we na en bij. Op andere dagen zijn er allerlei kringen, gespreksgroepen, ontmoetingsochtenden, markten, bijeenkomsten en onderlinge bezoekjes. (zie: activiteiten -link) Manieren om elkaar beter te leren kennen, om na te denken over je eigen geloof en daarin wellicht je weg te vinden. Om je eigen verhaal neer te leggen naast verhalen uit de Bijbel over mensen in relatie met God, Jezus en de Heilige Geest, om zo je eigen goede verhaal te creëren.

Op de website en in het jaarprogramma kunt u alle verschillende activiteiten terug vinden. Wees welkom bij één van de activiteiten of op zondagmorgen, bij één van onze kerkdiensten, loop gewoon eens binnen, ervaar het zelf en drink na afloop een kopje koffie met ons mee!

We wensen u een goed kerkelijk jaar toe, met hopelijk veel ‘goede verhalen’ en we hopen u snel te ontmoeten!

Hartelijke groet namens Kerkenraad en Bestuur:
Hester Radstake, predikant
Barend Luksen, voorzitter bestuur VVP