Over ons

Over ons
Van harte welkom bij de Elthetokerk in Alblasserdam!
Naast de zondagse Kerkdiensten om 10.00 uur met aansluitend koffiedrinken, organiseert de Elthetogemeente verschillende andere Activiteiten. Maar graag willen we u ook wat meer vertellen over onze gemeente.

Wie zijn wij?

We zijn een kleine protestantse gemeente waarin vrijzinnig, of liberaal gedacht wordt. We willen een open gemeenschap zijn waar iedereen zich welkom mag voelen, wie hij of zij ook is en hoe hij of zij ook in het geloof staat. We willen een plek zijn waar we in de kerkdiensten geïnspireerd en gevoed worden, geïnspireerd door de Bijbel, door de verhalen over Jezus, de verhalen over mensen en God en door de christelijke traditie, maar ook door de hedendaagse tijdgeest en cultuur, andere tradities en spiritualiteit. Twijfel mag bestaan naast zeker weten. Respectvol gaan we om met elke gelovige, ook als zijn of haar geloofsweg anders is dan de onze.

We zijn een kleine gemeente waar ontmoeting een belangrijk onderdeel is van het gemeente-zijn. Wekelijks drinken we na de zondagse kerkdienst koffie en praten we na en bij. Op andere dagen zijn er allerlei kringen, gespreksgroepen, ontmoetingsochtenden, markten, bijeenkomsten en onderlinge bezoekjes.  Het zijn manieren om elkaar beter te leren kennen, om na te denken over je eigen geloof en daarin wellicht je weg te vinden. Om je eigen verhaal neer te leggen naast verhalen uit de Bijbel over mensen in relatie met God, Jezus en de Heilige Geest én naast verhalen van andere gelovigen, om zo je eigen weg te vinden.

Op de zondagen dat onze vaste predikant voorgaat is er kinderkring voor de kinderen van 4-12. Voor kinderen onder de 4 kan crèche geregeld worden. Een aantal keren per jaar hebben we voor de kinderen van 0-5 Kerk op Schoot vieringen. Samen met wijkgemeente De Brug organiseren we sinds het najaar 2021 een aantal keren per jaar Kliederkerk.

Op de website en in het jaarprogramma kunt u alle verschillende activiteiten terug vinden. Wees welkom bij één van de activiteiten of op zondagmorgen, bij één van onze kerkdiensten, loop gewoon eens binnen, ervaar het zelf en drink na afloop een kopje koffie met ons mee!

Nog een stukje geschiedenis

Zo’n 85 jaar geleden (in 1935) richtte een groep mensen die zich niet kon vinden in de heersende kerkelijke opvattingen in Alblasserdam en omgeving een Vereniging voor Vrijzinnige Hervormden op. Kerkdiensten en andere activiteiten vonden plaats in de kelder van de School met de Klok in Kinderdijk en later in het Nutsgebouw Utile Dulci aan de Oost-Kinderdijk. Door initiatief van onder andere ds. Lodewijk Ort en dhr. Caljé wordt er in 1967 een kerk gebouwd met de naam Eltheto ‘Uw rijk kome’. We werden een Hervormde (deel)gemeente in samenwerking met de Vereniging Vrijzinnige Hervormden. Vanaf 2004 zijn we één van de vijf protestantse kerken in Alblasserdam, waarbij de Elthetokerk niet valt onder de Protestantse Gemeente Alblasserdam, maar sinds 2019 de Protestantse Gemeente Eltheto Alblasserdam in samenwerking met de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten geworden is.

Hartelijke groet namens Kerkenraad en Bestuur:
Hester Radstake, predikant, interim voorzitter kerkenraad
Barend Luksen, voorzitter bestuur VVP