Taizé vesper

 

Online avondgebeden in de Week van gebed

Vanaf zondag 16 januari om 16:00 uur zal er via het YouTube-kanaal van de Elthetokerk een online avondgebed beschikbaar komen. Het is een viering in de traditie van Taizé, die aansluit bij de thema’s van de jaarlijkse Week van Gebed van de Wereldraad van Kerken: Licht in het duister

Achtergrond

De maandelijkse stiltevieringen die we als Elthetogemeente en De Brug organiseren zijn in de corona-tijd vaak komen te vervallen, laatst nog op 9 januari. We hebben het gevoel dat deze vieringen – juist in deze tijd vol onzekerheid – wel in een behoefte voorzien.

Daarom hebben we met de gezamenlijke werkgroepen van Eltheto en De Brug en het opnameteam van De Brug geprobeerd om een online alternatief voor deze vieringen te bieden. Dat is niet helemaal vanzelfsprekend: In het avondgebed komen gemeenschappelijk vieren en persoonlijk gebed in inkeer en verstilling samen. Zo mogen we ons in ons persoonlijk zoeken naar en bidden tot God gedragen weten door de aanwezigheid van de gemeenschap, door het samen lezen en samen zingen. Die gezamenlijkheid, in het bijeenkomen rond de brandende Paaskaars, is er niet zomaar in een online viering.

Toch,… toch geloven wij dat die gemeenschap niet aan één plaats en één tijd gebonden hoeft te zijn. Ook in een online viering die niet live is, kunnen we ons verbonden weten, met elkaar en met Gods Geest. Juist de Week van Gebed is een moment waarop velen wereldwijd stilstaan bij de verbondenheid van gelovigen, over grenzen van landen, grenzen van kerkgenootschappen en taalgrenzen heen. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

De online viering

Het avondgebed is een viering aan het einde van de dag. Een moment om terug te kijken en ons voor te bereiden op de avond en nacht. In de sfeer van de gemeenschap van Taizé, is de viering sober en eenvoudig: Een psalm, een schriftlezing, omlijst door liederen, gebed en veel ruimte voor verstilling.

Meevieren met dit gebed kan op elk moment vanaf zondag 16 januari om 16:00. Eenieder is vrij om dat meevieren op een eigen, persoonlijke manier in te vullen. Een rustig moment en een rustige plaats lenen zich daar goed voor, maar toch: Een geschikt moment kan en mag voor iedereen verschillend zijn.

Voor de Liturgie, klik op de volgende link. Liturgie Avondgebed 16 januari 2022   Ook zonder Liturgie kunt U meevieren en -bidden.

 

Vervolg

We streven ernaar om op korte termijn nog twee avondgebeden online beschikbaar te maken, die in vorm en thematiek aansluiten bij deze viering. Dat zullen we via de nieuwsbrief en/of website laten weten.

 

Thema’s

Het materiaal voor de wereldwijde Week van gebed is dit jaar voorbereid door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten. De thema’s van de avondgebeden volgen die van de Week van Gebed. De psalmen, schriftlezingen zijn hieraan ontleend en ook de voorbeden zoeken aansluiting bij de aangeboden reflecties en gebedspunten. Zo mogen we ons ook bij deze avondgebeden deel weten van de Kerk in breedste zin.

 

Reageren?

Heeft U vragen of wilt U graag reageren op dit avondgebed? Dat kan via stilteviering@gmail.com

 

 

Stiltevieringen in Ontmoetingskerk, Havenkerk en Elthetokerk.

In de Elthetokerk worden de stiltevieringen gehouden in de traditie van Taizé. 

Het worden korte vieringen van ongeveer een half uur met eenvoudige, meditatieve liederen (o.a. Taizé-liederen), gebeden, een gedeelte uit de bijbel  veel ruimte voor verstilling en een zegenwens. De vieringen zijn steeds rond het vallen van de avond, als moment om op de zondag terug te kijken en ons voor te bereiden op de avond of nacht en de week die voor ons ligt, in de zomertijd om 19:00 uur en in de wintertijd om 17:00 uur.

Met deze reeks bouwen we voort op de vieringen die afgelopen jaar al in de Haven en Ontmoetingskerk en (los daarvan) in de Elthetokerk zijn gehouden. De twee werkgroepen zullen om beurten de vieringen verzorgen: de ene maand in de Elthetokerk een Taizé-vesper, en de andere maand in de Haven- of Ontmoetingskerk een stilteviering. Als werkgroepen zijn we blij dat we ons zo als gemeenten in viering en gebed verbonden mogen weten.

De Vespers zijn elke tweede zondag van de maand. Zie voor de exacte tijd en plaats de Agenda

 

Wij hopen op goede, zinvolle en gezegende vieringen.

Ds. Carol van Wieren; Coen van den Brom.