Taizé vesper

Stiltevieringen in Ontmoetingskerk, Havenkerk en Elthetokerk.

In de Elthetokerk worden de stiltevieringen gehouden in de traditie van Taizé. 

Het worden korte vieringen van ongeveer een half uur met eenvoudige, meditatieve liederen (o.a. Taizé-liederen), gebeden, een gedeelte uit de bijbel  veel ruimte voor verstilling en een zegenwens. De vieringen zijn steeds rond het vallen van de avond, als moment om op de zondag terug te kijken en ons voor te bereiden op de avond of nacht en de week die voor ons ligt, in de zomertijd om 19:00 uur en in de wintertijd om 17:00 uur.

Met deze reeks bouwen we voort op de vieringen die afgelopen jaar al in de Haven en Ontmoetingskerk en (los daarvan) in de Elthetokerk zijn gehouden. De twee werkgroepen zullen om beurten de vieringen verzorgen: de ene maand in de Elthetokerk een Taizé-vesper, en de andere maand in de Haven- of Ontmoetingskerk een stilteviering. Als werkgroepen zijn we blij dat we ons zo als gemeenten in viering en gebed verbonden mogen weten.

Onderstaand rooster geeft voor de komende maanden de tijd en plaats weer:

13 oktober 19.00 uur Ontmoetingskerk  
10 november 17.00 uur Elthetokerk (ingang wintertijd)
8 december 17.00 uur Havenkerk  
12 januari 17.00 uur Elthetokerk  
9 februari 17.00 uur Havenkerk (Anglicaanse Evensong)
8 maart 17.00 uur Elthetokerk  
19 april 19.00 uur Ontmoetingskerk (ingang zomertijd)
10 mei 19.00 uur Elthetokerk  
14 juni 19.00 uur Ontmoetingskerk  

 

Wij hopen op goede, zinvolle en gezegende vieringen.

Ds. Carol van Wieren; Coen van den Brom.