Kerkdiensten

Kerkdiensten

Elke zondag is er in ons kerkgebouw een kerkdienst (om 10.00 uur) waarbij naast de vaste predikant ook gastpredikanten uit verschillende kerken voorgaan. Zie voor de actuele predikant de agenda.

Er is tijdens de dienst ruimte voor de kinderen en er is voor hen elke zondag crèche (0-4 jaar) en om de week kinderkring (4-12 jaar)

We zingen meestal uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk (2013), daarbij begeleid door één van organisten.

Ongeveer 4 keer per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer waarbij iedereen welkom is.

Meerdere keren per jaar hebben we zogeheten ELAN-diensten, ELtheto ANders. Dit zijn zondagse vieringen of ontmoetingen, anders dan anders. In de voorgaande jaren hebben we hier onder andere cabaretvoorstellingen gehad,  de preek van de leek met burgemeester Jaap Paans, vieringen met muziekgroepen of koren. Ook dit jaar staan er weer mooie ELAN-diensten in de planning.

Na afloop van de kerkdienst is een ieder welkom voor een kopje koffie of thee in de grote zaal. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt en heeft daarmee zijn eigen functie in het samen kerk zijn.

Eltheto - Pinksteren 2016
Eltheto – Pinksteren 2016