Kerkdiensten

Kerkdiensten

Elke zondag is er in ons kerkgebouw een kerkdienst (om 10.00 uur) waarbij naast onze vaste predikant Hester Radstake ook gastpredikanten uit verschillende kerken voorgaan. Zie de agenda.

Er is tijdens de dienst ruimte voor de kinderen. En er is op de dagen dat onze eigen predikant voorgaat,    kinderkring (4-12 jaar). Desgewenst kan er gezorgd worden voor kinderen jonger dan vier jaar.

Tijdens de dienst is er ruimte voor muziek, zingen , overdenking, stilte en gebed.

Enkele keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer waarbij iedereen welkom is.

Meerdere keren per jaar hebben we zogeheten ELAN-diensten, ELtheto ANders. Dit zijn zondagse vieringen of ontmoetingen, anders dan anders. In de voorgaande jaren hebben we hier onder andere cabaretvoorstellingen gehad,  de preek van de leek met burgemeester Jaap Paans, vieringen met muziekgroepen of koren. We hopen de Elandiensten in 2022 voort te kunnen zetten.

Na afloop van de kerkdienst is een ieder welkom voor een kopje koffie of thee in de grote zaal. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt en heeft daarmee zijn eigen functie in het samen kerk zijn.