ELAN-diensten

E

ELAN staat voor “ELtheto ANders”, een zondagse viering of ontmoeting, anders dan anders. Ook dit seizoen hebben we twee ELAN-ontmoetingen gepland.

Op zondag 23 september 2018 kwam Anne-Marie van der Wilt een ELAN-viering verzorgen. Zij is predikant en beeldend kunstenaar. Ze heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk. Verbeelding en kleurgebruik kunnen van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan, zo stelt zij. Ze maakt liturgische kleden, kunstwerken en hedendaagse iconen.

24 maart 2019 zal er weer een preek van de leek plaatsvinden. Deze dienst wordt voorbereid met “de leek” en hij zal in elk geval de preek verzorgen. De gedachte achter een preek van de leek is dat de Bijbel niet alleen van de kerk is maar van iedereen. Iedereen kan erdoor geraakt en geïnspireerd worden. Je hoeft geen dominee te zijn om te preken of een inspirerend verhaal te houden. In een preek van de leek verbindt een leek zijn of haar passie/werk/… met een bijbelverhaal binnen het kader van een kerkdienst. Wij hebben burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam bereid gevonden dit te gaan doen!

Op 26 mei 2019 zal het orkest “Moesika” (één van de orkesten van de culturele organisatie ToBe) onder leiding van Myriame van Genuchten een viering verzorgen. Het orkest zal verschillende muziekstukken laten horen die worden afgewisseld door gedichten, een schriftlezing, gebed.

ELTHETO ANDERS MIDDAGVIERINGEN

Komend seizoen houden we 6 keer een middagdienst om 16.00 uur met aansluitend koffiedrinken. We denken aan afwisselend twee soorten vieringen; zangdiensten en Taizé-verspers.

Zangdienst

In deze viering kan iedereen van te voren liederen aandragen die hij/zij graag weer eens wil zingen. Dit mag uit het Liedboek zijn of uit het vorige Liedboek of uit een andere bundel, wat u wilt. We zullen proberen om zoveel mogelijk liederen een plek te geven in de viering en de liederen af te wisselen door gedichten/teksten/gebed. Data: 16 december 2018 (kerstliederen), 31 maart 2019 (40dagen/Pasen), 1 september 2019 (algemeen).

Taizé-vesper

In 1940 vestigde Frère Roger zich in Taizé in Frankrijk. Hij wilde mensen te hulp komen die beproevingen doormaken en neemt vluchtelingen op. Door allerlei omstandigheden is dit initiatief uitgegroeid tot een gemeenschap van meer dan honderd broeders: rooms-katholiek, protestant en afkomstig uit wel 25 landen. Sinds het eind van de jaren vijftig komen elk jaar tienduizenden jongeren (en volwassenen) naar Taizé. De intercontinentale ontmoetingen van een week bieden de gelegenheid te bidden, zich te bezinnen op hun bronnen, te zoeken naar de zin van het leven. Er zijn elke dag drie gebedsvieringen in Taize met veel (meerstemmig zingen), bidden en stilte (zie ook www.taize.fr/nl).

Aangezet door deze gemeenschap en in verbondenheid met de grondslagen (gemeenschap vormen door de verschillen heen) worden ook in Nederland veel Taizé-vespers georganiseerd. Meditatieve vieringen bestaand uit zingen van zich herhalende Taizé-liederen, stilte, schriftlezing en gebed.

Ook in de Elthetokerk willen we deze vieringen een aantal keren per jaar laten terugkomen.

Data: 17 februari 2019, 9 juni 2019