Passielezingen

De rode draad voor deze lezingen is passie in vele verschijningsvormen. Elk van de sprekers zal vertellen over passie vanuit zijn of haar eigen invalshoek (taal, symboliek, kunst, natuur, cultuur). Op woensdag 30 oktober 2019 wordt er een presentatie verzorgd over het Werelderfgoed ‘De molens van Kinderdijk’. De Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) is de afgelopen tijd voortvarend aan de slag gegaan om de grote hoeveelheid toeristen zo optimaal mogelijk te informeren en te entertainen. Op deze avond komen de laatste ontwikkelingen en uitbreidingen aan de orde en krijgen we een doorkijkje naar de toekomst.

De tweede Passielezing van het seizoen zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.