Vrijzinnige gespreksgroep Tijdnoo(d)t

In het komende seizoen zullen we aandacht besteden aan de verzamelde essays uit het boek “Een beetje geloven”.

Op 24 april 1999 was er een algemene landelijke beraadsdag met ca. 700 vrijzinnigen in de Laurenskerk te Rotterdam. Het bovengenoemde boek onder redactie van prof. dr. W. B. Drees bevatte de leidraad voor de beraadsdag en daarin worden actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom besproken en bediscussieerd. Deze beraadsdag was ook de aanzet tot het organiseren van onze gespreksgroep 20 jaar geleden. Enkele auteurs gaan heden ten dage nog voor in onze gemeente. We noemen dr. Eric Cossee en ds. Taco Noorman. We nodigen u van harte uit met ons deze teksten die niets van hun diepgang en betekenis verloren hebben te lezen en daarover van gedachten te wisselen.

De geplande data zijn: 21 oktober en 18 november 2019, 17 februari en 16 maart 2020