Vrijzinnige gespreksgroep Tijdnoo(d)t

Vrijzinnig spreken over God

 

We bespreken het artikel van Erik Jan Tillema, waarin hij een beschouwing schrijft over de wijze waarop vrijzinnige protestanten in alle breedte met het geloof omgaan. Hierbij een korte toelichting op de aanleiding voor dit essay dat ook een antwoord wil zijn op de nota van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland die gaat over het “Spreken over God” verschenen in 2011. Die nota kwam uit na de verschijning van het boek “Geloven in een God die niet bestaat” van de vrijzinnige dominee Klaas Hendrikse.

God bestaat niet, maar gebeurt, zo beweert hij in zijn boek. Het zorgde voor ophef in de kerk, want wat betekent dit?. Deze nota kan het beste worden gezien als een aanvulling – een vrijzinnige aanvulling – op de nota van de Synode. Niet omdat Spreken over God slecht of verkeerd is, maar in de optiek van Erik Jan – en in die van veel vrijzinnigen – onvolledig is: het vrijzinnige spreken over God is daarin onderbelicht. Dit heeft tot gevolg dat vrijzinnige christenen zich niet of nauwelijks in de nota kunnen herkennen. Dat is jammer, want zo’n nota kan wel heel handig zijn voor het geloofsgesprek. Het is natuurlijk lastig om in een pluriforme kerk als de Protestantse Kerk met een nota te komen waarin iedereen zich kan herkennen. Dat is haast onmogelijk! Deze nota wil dus ook geen bron van kritiek zijn op de nota van de Synode. Dat zou niet eerlijk zijn en doet ook geen recht aan de kracht die mensen putten uit Spreken over God. Erik Jan schreef dit essay als een positieve aanvulling. Vlak voordat de Generale Synode akkoord ging met de nota “Spreken over God” sprak Erik Jan Tillema met Arjan Plaisier, scriba van de kerk en auteur van de nota. Hij vroeg hem wat deze nota betekent voor mensen die zich er niet in kunnen vinden. Zijn antwoord was positief: “Als ze zich er niet in kunnen herkennen, hoop ik dat ze geprikkeld worden om voor de dag te komen met datgene waar ze wel in geloven”. Deze nota is daar dus een antwoord op.

In het najaar van 2024  gaan we tijdens de bijeenkomsten van 1½ uur in gesprek over dit artikel.

De geplande avonden in 2024, die om 20.00 uur beginnen, zijn: 

  • Maandag 21 oktober     2024
  • Maandag 18 november 2024

De bijeenkomsten vinden plaats in de het kerkgebouw van de Protestantse Elthetogemeente, Blokweerweg 22, Alblasserdam. 

Contactpersoon: Barend Luksen, tel.nr. 0629207981, email: b.mluksen@freeler.nl