Ontmoetingsgesprekgroep 25+

Vanaf september 2016 is er een ontmoetingsgespreksgroep voor mensen in de leeftijd van ongeveer 25 tot ongeveer 45 jaar gestart. We willen met enige regelmaat bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten. Op deze – laagdrempelige – avonden zullen we met elkaar in gesprek gaan over vragen rondom geloof, zingeving en samenleving. Hoe we de avonden invulling gaan geven bepalen we met elkaar: Misschien zijn er thema’s waar iemand al langer over in gesprek wil? Misschien spelen er zaken in het dagelijks leven waar je over door wilt praten? Misschien zijn er dingen uit de kerk of uit het geloof waar je vragen over hebt en waar je iets over wilt weten?

Kijk in de Agenda wanneer de volgende avond gepland staat en waar deze gehouden zal worden.