Doop, Trouw, Rouw.

Op belangrijke momenten, scharnierpunten, in het leven, kan de kerk ook een rol spelen. Een aantal van die momenten staan hieronder beschreven.

 

Dopen

In de Protestantse kerk worden de meeste kinderen binnen een jaar na hun geboorte gedoopt. De nadruk ligt dan daarbij op God die er voor je wil zijn, nog voor jij je bewust bent van zijn bestaan. Maar ook oudere kinderen of volwassenen kunnen gedoopt worden. Bij volwassenen dopen we dan op belijdenis: je beaamt zelf dat je gelooft, bij God wil horen, Christen wil zijn en dat wordt als het ware bezegeld met de doop.

Dopen is een feest en gebeurt altijd tijdens de eredienst op zondag. Daarvoor zijn één of twee doopgesprekken met de doopouders, waarin de doop wordt voorbereid, door de predikant (eventueel met een ouderling) Hier komen vragen aan bod als ‘waarom willen jullie je kind dopen en waarom hier in deze gemeente?’ en ‘hoe willen jullie je kind het geloof meegeven?’, ‘wat verwachten jullie van de kerkelijke gemeente’. Ook bespreken we hier de praktische zaken in de doopdienst en bekijken we welke liederen de doopouders graag willen (laten) zingen.

Ouders die hun kinderen willen laten dopen, of volwassenen die zelf gedoopt willen worden, kunnen contact opnemen met de predikant. In overleg wordt een datum vastgesteld voor de voorbereiding en de doopdienst.

 

Trouwen

Veel mensen trouwen niet alleen voor de burgerlijke gemeente, maar ook in de kerk. De kerk bevestigt het huwelijk dat al gesloten is met een bijzondere kerkdienst. In die dienst krijgt het bruidspaar woorden en gedachten mee over het huwelijk, er wordt voor hen gebeden én de zegen van God wordt over hun relatie uitgesproken.

De dienst wordt in een aantal gesprekken tussen predikant en aankomend bruidspaar voorbereid. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere ‘waarom wil je in de kerk trouwen? wat beloof je elkaar eigenlijk? wat is de rol van het geloof in jullie relatie, in jullie huwelijk? waarom wil je eigenlijk met de ander trouwen?’ Naast deze vragen kijken predikant en bruidspaar ook naar de praktische invulling van de dienst: welke liederen willen jullie zingen, welke muziek zal er klinken, welke Bijbeltekst, welke trouwbelofte spreekt jullie aan. Er is in een trouwdienst heel veel ruimte voor eigen inbreng: het moet een dienst zijn die bij jullie past!

Voor het afspreken van een huwelijksdienst is het goed om tijdig, bij het vaststellen van de datum, contact op te nemen met de predikant of zij beschikbaar is. Ook moet er een kerk gereserveerd worden. Dit kan de Elthetokerk zijn, maar als er een voorkeur is voor een ander kerkgebouw is het ook mogelijk dat de predikant van de Elthetokerk daar de dienst doet.

 

Rouwen

De kerk is er ook in dagen van rouw.  Als we afscheid nemen van een geliefde en rond het overlijden is er – indien gewenst – pastoraal contact met de stervende en de familie.

Na het sterven kan er een afscheidsdienst zijn in de Elthetokerk of in een aula van een begraafplaats of crematorium met aansluitend de begrafenis of crematie. In die afscheidsdienst wordt stilgestaan bij het leven van de gestorvene . We delen dankbaarheid voor het leven en we delen ons verdriet nu we een lege plek voelen. En we zoeken met elkaar naar woorden van troost nu hij of zij er niet meer is.

Een afscheidsdienst wordt in overleg met de predikant vormgegeven. Er is veel ruimte voor persoonlijke inbreng van familie en vrienden. Zie hier (link) voor een uitgebreider document over ‘als sterven dichterbij komt’)

 

De familie of de uitvaartleider neemt contact op over het tijdstip en de plaats waar de dienst gehouden wordt met de predikant.