Kinderkring

De Kinderkring is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Bij aanvang van de dienst zitten de kinderen vooraan in de kerk, zodat de dominee hen beter aan kan spreken. We zingen met z’n allen het aanvangslied en meestal is er dan een moment waarop de predikant met de kinderen een gesprekje voert.  

Daarna gaan we met onze paaskaars naar onze eigen ruimte in het kerkgebouw en maken muziek, zingen en de jongste kinderen collecteren met het ezeltje Tobit voor het Liliane Fonds. We lezen een verhaal uit de Bijbel of een spiegelverhaal. Deze verhalen lenen we van verschillende religieuze websites, uit boeken van de bibliotheek en onze predikant Hester geeft verwerkingsmateriaal van Bonnefooi.

Naar aanleiding van de vertelling knutselen we of beelden iets uit of doen een ander spel dat betrekking heeft op wat we hebben gehoord of gezegd. Er zijn ook geregeld diensten waarbij de kinderen achterin de kerk aan een kleurtafel zitten en betrokken worden bij de dienst. Kerstmis willen we graag met de gemeente vieren in de vorm van een kerstspel!

Voor kinderen tot vier jaar is er elke zondag crèche.