Kinderkring

Op de zondagen dat onze eigen predikant voorgaat is er kinderkring. 

De kinderkring is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. De kinderen beginnen de dienst in de kerk. Bij het aansteken van de kaars mag ook één van de kinderen de kinderkaars aansteken. Na het aanvangslied is er een kindermoment. Voor in de kerk wordt de kinderkringactiviteit met de kinderen besproken. Er is tijd, ruimte en aandacht van de gemeente voor de kinderen. Daarna verlaten de kinderen de kerkzaal en gaan naar hun eigen ruimte voor hun eigen activiteit, passend bij het thema van die zondag.

Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug in de kerk.

Door het jaar heen zijn er diensten waar de kinderen een rol in spelen. Denk hierbij aan  gedachtenisdienst, kerst, palmpasen, enz.

Desgewenst kan er gezorgd worden voor opvang van kinderen onder vier jaar.