Kinderkring

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is er om de week kinderkring tijdens de kerkdienst. Meestal als dominee Hester er is. Het is de zondagsschool van vroeger, maar dan met een nieuwe naam.

Wij beginnen in de grote kerkzaal en steken daar onze eigen kaars aan, aan de paarskaars. De voorganger heeft vaak een gesprek met de kinderen, vertelt waar het in de dienst over zal gaan of heeft een opdracht voor ons. Na het eerste lied gaan we naar onze eigen ruimte. Door middel van een spiegelverhaal, een gesprek, een spel etc. proberen we de boodschap van de Bijbel door te geven. We gebruiken hierbij verschillende creatieve verwerkingsvormen: we tekenen, maken muziek of beelden iets uit. Na afloop gaan we weer naar de kerkzaal, om het slotlied en de zegen mee te maken. Met Kerstmis, Pasen en Pinksteren proberen we met de kinderen en de gemeente een feestelijke viering te organiseren.

Er zijn drie vrouwen uit de gemeente die om de beurt leiding geven aan de kinderkring. Wij halen onze inspiratie van websites van verschillende kerken, boeken, ideeën van de dominee, standaardprogramma’s voor zondagsscholen enz. De zondagen met de kinderkring zijn te vinden in Eltheto-taal en in de Agenda

Voor kinderen jonger dan vier jaar is er elke zondag crèche.