PASSIELEZING

PASSIELEZING

Op woensdag 30 oktober 2019 wordt er in de Elthetokerk, Blokweerweg 22 te Alblasserdam een presentatie verzorgd over het Werelderfgoed ‘De molens van Kinderdijk’. De inleiders zijn Jos de Bie en Cees Westerlaken.

De Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk (SWEK) is de afgelopen tijd voortvarend aan de slag gegaan om de grote hoeveelheid toeristen zo optimaal mogelijk te informeren en te entertainen.

Op deze avond komen de laatste ontwikkelingen en uitbreidingen aan de orde en krijgen we een doorkijkje naar de toekomst.

De avond begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

In de pauze is er koffie en thee.

 

De toegang is gratis. U kunt na afloop wel een vrijwillige bijdrage doneren.

Tot  ziens op 30 oktober.

Eltheto Anders

Eltheto Anders

26 mei, 10.00 uur

Tijdens deze Elanontmoeting is er een optreden van het orkest    “MOESIKA”   o.l.v.     Myriame van Genuchten

Dit bijzondere orkest is speciaal voor mensen met een beperking en in het orkest staat plezier maken voorop! Het belooft dus een vrolijke, muzikale kerkdienst te worden !

U bent allen welkom!

Aanvang 10.00 uur,

Elthetokerk, Blokweerweg 22, Alblasserdam.

Stille Week

Stille week

In deze week leven we tijdens de vieringen mee met de laatste dagen van Jezus: de intocht, de laatste maaltijd, zijn lijden en sterven en de opstanding. We denken erover na, stellen vragen, twijfelen soms, geloven ook, proberen het te begrijpen, te beleven, mee te vieren. Een intense week, met veel vieringen die allemaal met elkaar in verbinding staan, zeker donderdag tot en met zaterdag is één doorgaande lijn. We lezen deze week uit het evangelie van Lucas. Het thema van de veertigdagentijd was ‘Een nieuw begin’. Dit komt zeker op Pasen ook weer terug!

We willen u van harte uitnodigen om bij de vieringen (of een aantal van de vieringen) aanwezig te zijn!

Palmpasen, 14 april, 10.00 uur en 12.00 uur (Kerk op Schoot)

10.00 uur: de kerkdienst staat in het teken van de intocht in Jeruzalem en met die intocht kijken we vooruit op wat gaat komen… De kinderen zullen Palmpaasstokken versieren en daarmee de kerk in komen: dans en zing, hosanna voor de Koning! (Liedboek 555)

12.00 uur: ook op deze dag is er een Kerk op Schootviering voor de kinderen van 0-5 jaar met hun (groot)ouders en overige familie. In deze viering staat eveneens het verhaal van de intocht centraal: we zingen liedjes op bekende peutermelodieën, we horen over Jezus die op een ezel de stad introk en we beleven het ook zelf. Dominee Beer is er natuurlijk ook weer bij!

Witte Donderdag, 18 april, 19.00 uur

Deze avond gaat dit jaar iets anders dan u wellicht gewend bent. De viering begint om 19.00 uur in de Grote Zaal. We zullen met elkaar een sobere maaltijd eten aan gedekte tafels. In zijn tijd at Jezus samen met zijn leerlingen de Joodse sedermaaltijd. Wij eten nu onze eigen maaltijd (met soep en brood). Mocht u niet willen eten, maar wel mee willen vieren, dan kunt u om 19 uur gewoon aanschuiven en alleen wat drinken. Tijdens de maaltijd praten we met de aanwezige kinderen – de kinderkringkinderen zijn speciaal hiervoor extra uitgenodigd – over die sedermaaltijd: welke gerechten horen daarbij en waarom? En we praten over het Avondmaal zoals we dat nu in onze kerk vieren: hoe komt dat eigenlijk?
Na de maaltijd en uitleg gaat de viering verder in de kerk, waar we in een kring met elkaar de Maaltijd van de Heer zullen vieren. Ook zullen we daar bidden en zingen.

Goede Vrijdag, 19 april, 19.00 uur

Op Goede Vrijdag staat het Passieverhaal uit Lucas centraal (Lucas 22 en 23). De lezingen worden afgewisseld door stiltes, liederen, gebeden, beeld en muziek. We volgen “de Passie in kleur”, een getekende kruiswegstatie van Aad de Haas (1920-1972). Hij is bekend van de muurschilderingen in de Cunibertuskerk in Wahlwiller. Deze kruisweg schilderde hij oorspronkelijk voor de kapel van een ziekenhuis in Heerlen, nu nog steeds zijn 14 staties te bewonderen in de hal van het raadhuis in Landgraaf. Het is een heel expressieve kruisweg, met heldere en felle kleuren. Het laat de kritische, profetische en strijdlustige Aad de Haas zien: eerst in conflict met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog, later met de – vooral rooms-katholieke- kerkelijke macht (hij was diepgelovig, maar heeft hekel aan machtsmisbruik van de kerk).
In de viering staan we stil bij de laatste dag, de laatste weg van Jezus. We worden als het ware ‘meegenomen’ en gaan met hem die laatste momenten. Een verstillende, vaak indrukwekkende, viering.

Stille Zaterdag, 20 april, 22.00 uur

In deze viering met als thema ‘Hoe ver is de nacht?’ komen van oudsher alle elementen uit de liturgie terug: het Woord, de doop, het avondmaal. In onze kerk laten we het Avondmaal deze avond achterwege. De tocht van donker (na het sterven van Jezus dat we op Goede Vrijdag gedenken) naar licht (Paasmorgen) wordt symbolisch vormgegeven door het ontsteken van de nieuwe Paaskaars, het binnendragen van dat Licht in een donkere kerk, het doorgeven van het licht aan elkaar. We horen lezingen van bevrijding en trouw. We mogen onze doop gedenken door de gang naar het water te maken. We horen het opstandingsevangelie. De project-zanggroep o.l.v. Cor Resseler zal de viering muzikaal ondersteunen.

Preek van de leek door burgemeester Jaap Paans

Op 24 maart is er een heel bijzondere Eltheto Anders viering, namelijk de Preek van de Leek. Deze dienst wordt voorbereid met “de leek” en hij zal in elk geval de preek verzorgen. De gedachte achter een preek van de leek is afkomstig uit Amsterdam (preekvandeleek.nl) Daar bedacht men dat waar vroeger dominees het dikwijls voor het zeggen hadden en de opiniemakers waren, deze rol tegenwoordig vaak overgenomen is door anderen (schrijvers, columnisten, cabaretiers bijvoorbeeld). Zij ontmaskeren oude waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen ontwikkelingen kritisch, nemen posities in.

Hoe zou het zijn als eens iemand anders – mensen met bewezen spreekvaardigheid – voor één keer de kansel op zouden gaan? Wat gebeurt er met een kerkdienst als je hén het woord geeft over wat hen bezielt en als zij hun passie/werk/enthousiasme verbinden met een Bijbelverhaal binnen het kader van een kerkdienst met liederen, muziek, gebed, collecte.

Wij zijn blij dat burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam hieraan mee wil werken en de preek van de leek zal gaan verzorgen. De dienst vindt plaats op 24 maart 2019 om 10.00 uur in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22.

Dordrecht viert 400 jaar Synode

Op 28 maart verzorgd Marijke van Vliet een Passielezing in de Elthetokerk.

Zaal open 19.30 uur Aanvang 20.00 uur.
Entree gratis, koffie in de pauze.

Bij de uitgang de gelegenheid voor een bijdrage in de bestrijding van de kosten.

Onder de rook van de synode

Dordrecht viert 400 jaar Synode van Dordrecht als een mijlpaal in de Dordtse
geschiedenis. Uiteenlopende activiteiten staan op het programma.

De betekenis van deze kerkelijke vergadering was groot: het ging om de
zuiverheid in de leer, maar ook over de verhouding tussen kerk en staat. In
het verlengde ervan werd de Landsadvocaat Oldenbarnevelt wegens hoogverraad
terechtgesteld, kwam Hugo de Groot in de gevangenis terecht, moesten de
Remonstranten de kerk verlaten en zette een groot aantal geleerden zich aan
het vertalen van de Bijbel in een tot dan toe nog niet bestaande nationale
taal. Hoe hing dat allemaal met elkaar samen en wat betekenden deze
ontwikkelingen voor het leven van de burgers van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden?

Persoonlijk: Marijke van Vliet is historica en werkte ruim 40 jaar in het
onderwijs. Sinds haar pensionering houdt ze zich weer meer bezig met
historisch onderzoek en publiceert daarover.

Kerk op Schoot

Op 10 februari 2019 om 12.00 uur is de volgende Kerk op Schootviering. Kinderen van 0 tot ongeveer 5 jaar met hun (groot)ouders/ verzorgers zijn van harte welkom!

Deze keer zullen we het verhaal over het verloren schaap aan de kinderen vertellen en laten zien. We zingen veel liedjes, kijken in de stal, mogen schaap of herder spelen, zoeken en feestvieren! Dominee Beer, Hester en Bea kijken er naar uit jullie te ontmoeten!

Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

Van 20-27 januari 2019 organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Week van gebed voor de eenheid. Al vele jaren organiseren beide organisaties (in samenwerking met internationale partners) een gebedsweek aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Een mooie traditie. Missie Nederland en de Raad van Kerken trekken in het organiseren van deze gebedsweek samen op, niet alleen landelijk, ook lokaal, dus ook in Alblasserdam.

Dit jaar is het materiaal voor de Week van Gebed voorbereid door christenen uit Indonesië. De bijbeltekst die centraal staat komt uit boek Deuteronomium: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’ (Deut.16:18-20). In de lezingen tijdens de gebedsbijeenkomsten door de week heen krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht in gebed en in onze daden.

In Alblasserdam zijn zes gebedsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de geloofsgemeenschappen hier ter plaatse.

Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gebedssamenkomsten in Alblasserdam vinden plaats van maandag 21 t/m zaterdag 26januari (zie overzicht). Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een half uur tot maximaal een uur.

Maandag 21 januari:      Christelijk Gereformeerde Kerk, Waalmondselaan 16

Dinsdag 22 januari:       Havenkerk, Ieplaan 9

Woensdag 23 januari:    Jozua, Ampèrestraat 4

Donderdag 24 januari:   Elthetokerk, Blokweerweg 22

Vrijdag 25 januari:          Ichthuskerk, Scheldeplein 2

Aansluitend op de bijeenkomst van donderdag 24 januari wordt in de Elthetokerk voor het achtste achtereenvolgende jaar de Alblasserdamse Bijbelquiz gehouden. De quiz is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de quiz zal worden deelgenomen door teams van verschillende Alblasserdamse kerken / geloofsgemeenschappen. Een mooie gelegenheid om elkaar op een plezierige wijze te ontmoeten rond de open bijbel. U bent van harte uitgenodigd!

“Geef licht, geef de liefde een gezicht” (Stef Bos).

Bij ons is iedereen altijd welkom, wie je ook bent en wat je ook gelooft.

Dat is in de Eltheto al jaren een vanzelfsprekendheid en is tegelijkertijd ook waar we voor willen blijven staan.

Je bent welkom, met je eigen persoon en geaardheid, maar ook met je eigen manier van geloven.

De deuren staan voor je open op zondagmorgen om 10 uur of bij één van de andere activiteiten.

Ook als je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, ben je welkom om te bellen of te mailen.

Sinds deze week staan we ook vermeld op www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-kaart