DIENSTEN STILLE WEEK ELTHETOKERK

In de stille week zullen er drie diensten gehouden worden in de aanloop naar Pasen.

Op Witte Donderdag begint een dienst die afgesloten wordt op eerste Paasdag. Elke dienst is een vervolg op de vorige. Op Witte Donderdag begint de dienst om 18.00 uur. We zullen met de aanwezige mensen een simpele maaltijd met elkaar delen. Een ieder mag daar bij aansluiten, na de maaltijd, om 18.45 uur, begint de dienst en vieren we het Heilig Avondmaal. Het delen van brood en wijn zal gebeuren door ds. Anja van Geerenstein. Op Goede Vrijdag vervolgen we de dienst om 19.30 uur. Op zaterdagavond is er om 22.00 uur een Paaswake en op zondagmorgen, eerste Paasdag, vieren we Pasen in een feestelijke dienst die geleid zal worden door ds. Marijke Kwant uit Bodegraven. We nodigen een ieder uit om bij deze diensten aanwezig te zijn. Zo gaan we samen op weg naar Pasen!

Terug en vooruitblik

Het is inmiddels maart en er is weer veel gebeurd. We hadden deze periode het thema Ga je mee veranderd in Speel je mee. Dus hebben we een spelletjesmorgen gehouden. Na de kerkdienst was er gebruikelijk de koffie en toen kwamen de spelletjes op tafel. Er werd fanatiek gespeeld. Mens erger je niet, sjoelen, pim pam pet, enz. Onder het genot van een glaasje fris of een advocaatje hadden we een hele leuke morgen.

Spelletjes na de kerkdienst. Thema: “Speel je mee”.

Er was weer een Elthetotafel. Er stond Hollandse pot op tafel. Stamppot, ovenschotel enz. Met 20 mensen zaten we aan tafel. Hebben heerlijk gegeten en vooral fijne gesprekken met elkaar gevoerd.

Elthetotafel 24-2-2024

We verleenden onze medewerking aan de kerk/school weken. Bijna 100 kinderen brachten een bezoek aan onze kerk waar ze een speurtocht hielden door de kerk. Alles werd bekeken en besproken. Ze verdienden zo letters waarvan ze het antwoord konden vormen op de vraag wat betekend Eltheto. Er bleken allerlei woorden mogelijk en er kwamen dan ook verrassende oplossingen.

Kerk & School

We hebben ook een afsluitende dienst gehouden voor en met kinderen. Er waren niet veel kinderen vanuit de scholen gekomen maar het was een leuke ontspannen dienst met oog en oor voor de kinderen en de aandacht die zij verdienden. Met dank aan Dominee Hartogsveld.

Zie de foto’s op de fotopagina.

 

En nu zijn we bezig aan de veertigdagentijd. Diensten met als thema Maak morgen mogelijk. In de stille week zullen er 4 diensten zijn. Waarvan 2 in eigen beheer en 2 met een gastpredikant. Op witten donderdag starten we de dienst met een sobere maaltijd met elkaar met daarna vieren we het avondmaal. Op vrijdag vieren we goed vrijdag, zaterdag is er de Paaswake en op zondag een Paasdienst. Voor tijden zie de agenda.

Met Palmpasen is er aandacht voor de kinderen. Tijdens de dienst zullen kinderen met ouders, grootouders palmpaasstokken versieren met aan het eind van de dienst natuurlijk de optocht door de kerk.

Voor tijden zie de agenda.

Thema veertigdagentijd 2024: Maak morgen mogelijk.

Deze woorden hebben misschien iets ongemakkelijks. De maakbaarheid van ons leven, van de samenleving, van de wereld wordt dagelijks ter discussie gesteld. Enerzijds met het idee dat alleen God kan “maken”. Anderzijds zit de wereld zo gecompliceerd in elkaar, dat zelfs fanatici op het gebied van wereldverbetering moeten toegeven dat verandering, maakbaarheid heel ingewikkeld is.

Morgen is meteen een extra complicerende factor. Als er iets maakbaar is, moet je een lange adem hebben.

Mogelijk: daar komt het op aan. Mensen krijgen mogelijkheden. En de vraag die dan volgt is: van wie? Het antwoord is dan: van God en de aardse handlangers/burgers van Gods Koninkrijk en iedereen die daarvoor openstaat.

Deze veertigdagentijd wil mensen ertoe aanzetten om onmogelijke dingen mogelijk te maken d.m.v. geloof, gebed, innerlijke kracht, volharding, hoop, koppigheid, liefde, vertrouwen en humor. En begin iedere dag opnieuw! Zo wordt misschien morgen al iets zichtbaar.

De paasmorgen, waarop het onmogelijke mogelijk werd, daar gaan we naar toe. Dat is niet het einddoel maar het is zeker mogelijk een nieuw begin.

Elke week zal er een korte toelichting op het thema in de nieuwsbrief komen om u een beetje mee te laten gaan deze lijdensweken door.

Er zal een bloemstuk zijn met 6 kaarsen daarin. Elke week wordt er een kaars gedoofd. We gaan het donker in….maar wel op weg naar het licht met Pasen.

Op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen er korte diensten zijn…het donker in op weg naar het licht van paaszondag. Daarover volgt later meer informatie.

Wij hopen er met elkaar een waardevolle periode van te maken!

Kunstverkoop 9 maart 2024 in de Elthetokerk

Kunst is geen kunstje

 

Kunstschilder Jan v.d. Borden is een zeer getalenteerde schilder. Daar zijn voorraad groot was en hij door ruimtegebrek moest ruimen, heeft hij onze kerk 40 prachtige schilderijen geschonken.

Deze mogen we verkopen en is de opbrengst voor onze geloofsgemeenschap.

Nu organiseren wij in de Elthetokerk aan de Blokweerweg een expositie, met die dag de mogelijkheid tot koop. Er zijn schilderijen met vele kleurstellingen en van verschillend formaat. De schilderijen gaan, voor een misschien wel belachelijk lage prijs, de deur uit, want de prijs ligt tussen €25,– en €45,–. U kunt zowel contant betalen alsook via een QR-code.

U bent welkom  op zaterdag 9 maart tussen 11.00 uur en 14.00 uur. Kom bijtijds want op is op!

Taizé-vesper Stilteviering

Stilteviering in de Elthetokerk

Zondag 10 maart om 17.00 uur is er weer een Taizé-vesper in de Elthetokerk. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.
Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens.
Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.
Vragen? stilteviering@gmail.com.
Meditatieve Vespers in de Veertigdagentijd (Ontmoetingskerk)
Ook dit jaar is er in de Veertigdagentijd weer een serie meditatieve vespers. Steeds op de woensdagavond, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Een klein half uur van stilte, inkeer en meditatie, aan de hand van (bijbel)teksten en pianomuziek. We proberen stil te worden, en dat is meer dan alleen onze mond houden… Verstillen, stilstaan bij het lijden, het ongeluk, het verdriet van onze wereld, onze eigen onmacht, ons tekort. Kostbare momenten van bezinning midden in de week! Kom ook!
Data: de woensdagen 6, 13 (Biddagdienst) en 20 maart. In de Ontmoetingskerk. Welkom!

Terug en vooruitblik.

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje bezig. We begonnen met een goedbezochte startdienst. We  gingen van start met het thema “Ga je mee” op weg,  een jaar in waar voor de gemeente een weg te gaan ligt. Hopelijk met een vruchtbare zoektocht naar een nieuwe predikant. Tijdens de startdienst was er de traditionele lunch, iedereen bracht wat mee, iedereen deelde mee en iedereen genoot van al het lekkers.

De maanden oktober en november kregen het thema “Eet je mee” Er was weer een Elthetotafel. Twintig mensen schoven aan die avond voor een soepbuffet. Er werd genoten van verschillende soorten soep en allerlei lekkers daar bij. Ook zijn deze maand mensen gevraagd om eens samen te eten, zomaar met iemand waar je dat niet zo vaak mee doet.

Ook hielden we onze oogstdienst. In de kerk stond allerlei lekkers wat door de aarde aan ons gegeven is. Groente, fruit, meel, eieren enz. Na de dienst hebben we met elkaar alles gedeeld en ieder mocht meenemen wat hij of zij lekker vond om te eten. Ook was er voor iedereen een zakje met zaadconfetti. De bedoeling is dat dit “teruggegeven” wordt aan de aarde. We mogen zo mooie bloemen strooien ergens waar mensen dat zelf mooi vinden. Dit even wat er is gebeurd. Maar er volgen maanden met weer veel activiteiten.

In December hebben we het thema “zing je mee”. We houden een kerstzangdienst, een dienst met kerstliederen op verzoek.  In de nieuwsbrief leest u hier binnenkort meer over.

We houden weer de traditionele kerstmark. Kerststukken kunnen tot 3 december besteld worden en die kunnen dan op 8 december worden opgehaald in de kerk, waar dan ook allerlei kerstspulletjes te koop zullen zijn. Dit vindt plaats tussen 14.00 en 20.00 uur.

We hebben op 24 december om 22.00 uur de kerstnachtdienst.  Aan deze dienst zal de sopraan Kitty de Geus haar medewerking verlenen.

Eerst kerstdag is er s morgens om 10.00 uur een kinderkerstdienst in de kerk. Een dienst voor en door kinderen. En iedereen is welkom!

 

Passielezing op 27 September

• De Elthetokerk in Alblasserdam.

 

Passieavond in de Elthetokerk over:

‘Mens en/of natuur’

Een presentatie van Jacques Verhagen, lid van de Elthetogemeente, wordt gegeven over belangrijke vragen vanuit het geloof en het menszijn. Daarbij gaat het onder meer over wat we verstaan onder het paradijs en hoe we als mens daarin staan.

Vervolgens gaat het gesprek over biodiversiteit, bio-industrie, de natuur en onszelf.

Het belooft een interessante avond te worden waarin we uitgenodigd worden standpunten en opvattingen met elkaar te delen.

Toegang is gratis, maar na afloop wordt een bijdrage gevraagd om de kosten van deze avond te dekken. De avond begint om 20:00 uur. In de pauze is er koffie en thee.

Voorstelling ‘Aan tafel’ Met Kees Posthumus en Henk van Glabbeek

Op zondag 11 juni om 14.00 uur spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Aan tafel!’ in de Elthetokerk in Alblasserdam. Met ‘Aan tafel!’ presenteren zij de mooiste en spannendste maaltijdverhalen uit de Bijbel, afgewisseld met prachtige Oosterse muziek.

Er wordt heel wat afgegeten in de Bijbel, van het eerste hapje van de appel door Eva tot en met het laatste avondmaal, en verder. In ‘Aan tafel!’ worden deze verhalen vroom en vrolijk opnieuw verteld.

‘Hapje van de appel’ vertelt het bekende verhaal over de appel en de slang op een verrassende manier opnieuw. Drie vreemde gasten schuiven aan bij Abraham en Sara en zorgen voor een verrassend cadeau. In ‘Vijf broden en twee vissen’ vertelt het jongetje Levi hoe hij met zijn vader naar het meer van Galilea gaat, waar Jezus voor een wonder zorgt. Martha en Maria krijgen mot, als Jezus bij hen komt lunchen. Ook belastingambtenaar Zacheus, van de blauwe brieven, krijgt op een dag Jezus als gast aan tafel. Het verhaal over het laatste avondmaal wordt verteld in een lied en door Jezus’ leerling Jacobus.

Kees Posthumus is verhalenverteller. In voorstellingen en vieringen wil hij met verrassende opnieuw vertelde Bijbelverhalen zijn publiek vermaken, verrassen en inspireren. Henk van Glabbeek bespeelt verschillende Oosterse instrumenten, zoals de ney, de tar en de duduk.

De toegang is gratis, er zal u echter bij de uitgang gevraagd worden om een bijdrage in de bestrijding van de kosten.

 

 

Meer informatie: 078-6158666, mailto: info@elthetokerk.nl

Adres: Blokweerweg 22, Alblasserdam.

 

Choral Evensong

 

 

 

 

Op zondag 26 maart 2023, om 15:30 uur zingt het Alblasserwaards Vocaal Ensemble in de Elthetokerk, Blokweerweg 22 te Alblasserdam een Choral Evensong.

De liturgie van deze vesperdienst wordt samengesteld aan de hand van het kerkelijk jaar en het leesrooster van de Anglicaanse Kerk. De bijbellezingen, een gesproken gebed en een zegenbede worden gedaan door één of meer leden van de kerk.

 

De Choral Evensong ontstond bijna 500 jaar geleden toen de Engelse koning Henry VIII in 1534 de Anglicaanse Kerk stichtte, na een hoogoplopend conflict met de paus in Rome. Er werd een nieuwe liturgie ontwikkeld met een nadruk op de landstaal, het Engels i.p.v. het Latijn. Hierbij werden onder meer delen uit de afgezworen katholieke vespers en completen samengevoegd tot een nieuwe dienst: de Choral Evensong. Net als de mis kent de Evensong een vaste orde van dienst, waarbij steeds dezelfde liturgische teksten en gebeden worden gebruikt. Op enkele korte gesproken bijdragen na wordt een Choral Evensong nagenoeg in zijn geheel gezongen. Daarmee kent deze namiddagdienst een hoog gehalte aan meerstemmige Engelse koormuziek.

In de loop der eeuwen is er ontzettend veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt de vaste orde van dienst elke keer weer totaal anders: van gregoriaans tot modern, soms a capella, soms met orgelbegeleiding. In Britse kathedralen en universiteitscolleges wordt de Choral Evensong nog steeds dagelijks gezongen.

                                                                                                                                                               

Alblasserwaards Vocaal Ensemble tijdens een Coral Evensong, Sliedrecht 2022.