Thema veertigdagentijd 2024: Maak morgen mogelijk.

Deze woorden hebben misschien iets ongemakkelijks. De maakbaarheid van ons leven, van de samenleving, van de wereld wordt dagelijks ter discussie gesteld. Enerzijds met het idee dat alleen God kan “maken”. Anderzijds zit de wereld zo gecompliceerd in elkaar, dat zelfs fanatici op het gebied van wereldverbetering moeten toegeven dat verandering, maakbaarheid heel ingewikkeld is.

Morgen is meteen een extra complicerende factor. Als er iets maakbaar is, moet je een lange adem hebben.

Mogelijk: daar komt het op aan. Mensen krijgen mogelijkheden. En de vraag die dan volgt is: van wie? Het antwoord is dan: van God en de aardse handlangers/burgers van Gods Koninkrijk en iedereen die daarvoor openstaat.

Deze veertigdagentijd wil mensen ertoe aanzetten om onmogelijke dingen mogelijk te maken d.m.v. geloof, gebed, innerlijke kracht, volharding, hoop, koppigheid, liefde, vertrouwen en humor. En begin iedere dag opnieuw! Zo wordt misschien morgen al iets zichtbaar.

De paasmorgen, waarop het onmogelijke mogelijk werd, daar gaan we naar toe. Dat is niet het einddoel maar het is zeker mogelijk een nieuw begin.

Elke week zal er een korte toelichting op het thema in de nieuwsbrief komen om u een beetje mee te laten gaan deze lijdensweken door.

Er zal een bloemstuk zijn met 6 kaarsen daarin. Elke week wordt er een kaars gedoofd. We gaan het donker in….maar wel op weg naar het licht met Pasen.

Op Witte donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zullen er korte diensten zijn…het donker in op weg naar het licht van paaszondag. Daarover volgt later meer informatie.

Wij hopen er met elkaar een waardevolle periode van te maken!