Afscheid Hester 28 en 29 januari

Toen was het echt waar….Afscheid moest er genomen worden en de losmaking van de gemeente moest plaatsvinden. Zaterdag 28 januari was er een informeel samenzijn voor gemeenteleden. Met een lied, mooie woorden, veel cadeautjes en een rijk gevulde geldboom voor het gezin. Ook de kinderen werden goed bedacht. 

Er was een quiz, waar Hester echt maar heel weinig fouten in mocht maken, anders mocht ze niet weg. Jochem hoopte daar zo op…maar helaas. Hester wist echt heel veel van onze gemeente en gemeenteleden.

Zondag hebben we nog gevraagd aan Ds  van Wierden om “gewoon” de losmaking niet te laten plaats vinden, maar ook dat was geen optie.

Kortom we hadden een mooi weekend met een lach en een traan, herinneringen en voorzichtig vooruit kijken. We kunnen terug kijken op mooie 7 jaren!

Wij wensen Hester, Coen, Jochem en Janna een mooie tijd toe straks in Woeden en gaan zelf op zoek naar een predikant zoals Hester….al zijn we nog niet overtuigd dat dat zal lukken…

BEDANKT HESTER EN COEN!

Voor foto’s van dit weekend kijk op deze website bij het kopje foto’s.

 

 

Afscheid Hester

In het weekend van 28 januari zullen we afscheid nemen van onze predikant Hester Radstake.

De afgelopen jaren hebben we mogen genieten van een predikant die vaak zo vernieuwend bezig was voor onze gemeente. Ze wist om te gaan met ouderen en jongeren. Ze stond haar mannetje tussen alle mannelijke collega predikanten in Alblasserdam. Ze was liturgisch vernieuwend en bijzonder muzikaal, ze bruiste van energie en nieuwe ideeën.  Zo kunnen we nog wel  even doorgaan…

Kortom …we gaan een duizendpoot, een schaap met heel veel poten, een mensenmens missen. Maar 28 en 29 januari gaan we er een mooi afscheid van maken en zullen over die dag een verslag geven op de website. Gemeenteleden zijn van harte welkom op de zaterdagmiddag bij het informeel samenzijn. Een ieder die ook afscheid wil nemen is van harte uitgenodigd voor de dienst op 29 januari om 14.00 uur.

Laatste Kerk op Schoot

Op 15 januari werd de laatste Kerk op schootviering gehouden in de Elthetokerk. Want met het afscheid van dominee Hester is er ook een afscheid van dominee Beer. Jammer genoeg is er op dit moment nog niemand die deze, altijd druk bezochte, kinderdiensten zou kunnen en willen gaan leiden.

Maar…..een groot geluk is dat de tweelingbroer van dominee Beer in Alblasserdam blijft wonen.  En we hopen dan ook dat het niet de laatste Kerk op schoot viering was maar de voorlopig laatste.

Want ouders, grootouders maar vooral de jonge kinderen zullen dit zo gaan missen!

Bedankt Hester en Bea voor de mooie diensten!!!! 

Kerst activiteiten in de maand december

In de december maand bruist de Elthetokerk van de activiteiten, voor jong en oud.

In de eerste helft van de maand zijn diverse gemeenteleden druk met het maken en verkopen van kerststukken

Op 10 december vindt er weer een Eltheto tafel plaats. Er wordt een kerstdiner geserveerd voor een klein bedrag. Het samen gezellig eten en bijpraten is het hoogste doel. De “winst” van deze avond is bestemd voor kerkelijke doeleinden.  Inmiddels is de inschrijving gesloten.

11 December is er een kerkdienst waarin we het avondmaal zullen vieren. Na de dienst is er een kerk op schoot viering, deze ook in het thema van kerst. Dit voor de allerjongste kinderen van 0 tot 5.

17 December doet ook onze gemeente mee met de kerstwandeling van Alblasserdam. In ons kerkgebouw kunt u de kerststal bezoeken. Het beloofd weer een waar spektakel te worden, we ontvangen u graag in onze kerk.

21 December hebben we een kerstzangavond in onze kerk. Vanaf 19.00 uur zullen er kerstliederen gezongen worden, soms afgewisseld met een tekst of gedicht. Houdt u van zingen, de kerstsfeer? Kom dan deze avond naar onze kerk. Iedereen is welkom!

24 December hebben we onze traditionele kerstavonddienst om 22.00 uur. Een zangkwartet van zangers uit de Elthetokerk en wijkgemeente De Brug zal medewerking verlenen aan deze dienst.

25 December is de jaarlijkse kinderkerstviering. Inmiddels een prachtige traditie waar jong en oud elk jaar van geniet.  Kerst voor en door kinderen. De kinderen van de kinderkring spelen een toneelstuk. Maar er is ruimte voor elk kind. Dus “gast kinderen” kunnen gewoon mee spelen als ze dat willen. Het thema is : op zoek naar….

 

 

Kerststukken te koop!

 

Ook dit jaar zijn er weer schitterende kerststukken te koop, gemaakt door onze bloemistes. Ze zijn vooraf te bestellen d.m.v. een mail naar d.resseler-vink@hccnet.nl 

U kunt kiezen uit schitterende kerststukken in de prijsklasse tussen €12,50 en € 35,00

Het is mogelijk om voorkeuren aan te geven wat betreft vorm, kleur, met of zonder kaarsen. Ook worden er deurhangers gemaakt van € 25,00 – € 35,00, dit is wel een beperkt aantal, dus wees er snel bij.

De bloemstukken worden in de kerk gemaakt en zullen op vrijdag 9 december voor u klaar staan. bij de bestelling krijgt u dan een tijd waarop u welkom bent om de bestelling op te halen, dit om te voorkomen dat er een grote drukte ontstaat in de kerk.

De opbrengst van de kerststukken is bestemd voor kerkelijke doeleinden.

Bestellen kan tot 1 december.

Scheepswerf “De Noord”

Passielezing  Scheepswerf  “De Noord” op 9 November

Bram Belder verzorgt een Passielezing over de scheepsbouw van werf De Noord.

De plaats: Elthetokerk, Blokweerweg 22 te Alblasserdam

Aanvangstijd: 20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

In de pauze is er koffie of thee

Toegang is gratis.

Na afloop is er bij de uitgang een mogelijkheid

een bijdrage te leveren aan de kosten.

 

Als jochie stond Bram Belder  al naar schepen te kijken die zijn vader bouwde op Werf De Noord. Zijn hele leven staat in het teken van scheepsbouw, varen en maritieme historie.

Brams studeerkamer staat vol scheepsmodellen, variërend van zeilschepen in een fles tot moderne zeeschepen waar hij in zijn werkzame leven mee te maken had.

Zijn passie gaat zover dat hij vorig jaar, als gepensioneerd manager sales, in Leiden aan een universitaire studie maritieme geschiedenis is begonnen. “Hartstikke leuk. Het was een lang gekoesterde wens. Ik heb altijd werk gehad waarbij ik veel in het buitenland was, dan gaat het niet. Ik kon gelijk met de master beginnen, dankzij mijn ervaring en boeken die ik schreef. Ik moet nog een paper en scriptie afronden, dan is het alweer gebeurd.”

Zeevaartschool
Ooit voltooide Bram de zeevaartschool, deels in Vlissingen, deels in Rotterdam. Daarna koos hij het ruime sop. “Ik heb een jaar of zeven in de machinekamer gevaren, als scheepswerktuigkundige. Als we in de tropen voeren, was het bloedverziekend heet in de machinekamer.”

Later kwam hij in een kantoor met airco terecht, als consultant en global manager sales bij technologiebedrijf Emerson Automation Solutions Marine. Terwijl hij koffie en thee zet en een flink stuk boterkoek van de schaal neemt, vertelt hij: “Ik heb gewerkt voor een Deens bedrijf, eigendom van een Amerikaanse multinational, dat onder andere op afstand bedienbare ballastsystemen produceerde.”

Reizen
Hoe kwam hij als scheepswerktuigkundige op zo’n commerciële functie terecht? “Toen ik stopte met varen ben ik aan wal gaan werken en cursussen gaan volgen, onder andere op commercieel gebied. Soms ging ik in mijn uppie naar Brazilië of het Verre Oosten om contacten te leggen. Vaak voor bedrijven uit West-Europa die in het Verre Oosten schepen lieten bouwen. Je moet commercieel zijn en eisen van je opdrachtgever kunnen vertalen in een voorstel. Het reizen heb ik altijd leuk gevonden. De laatste vijf jaar heb ik veel in de offshore gewerkt. Ik maakte reizen naar Singapore, Korea, China, Brazilië en de VS.”

Ridder
De dag voor Koningsdag werd Bram benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich namelijk verdienstelijk gemaakt op het gebied van scheepshistorie. In 1987, ter gelegenheid van de 175 jaar oude Alblasserdamse werf van Smit en Verolme, zette hij een tentoonstelling op touw in het gemeentehuis. Over diezelfde werf schreef hij een boek. Ook publiceerde hij een boek over het stoomschip Smit, gebouwd in 1885 in Alblasserdam.

Ambitie
Samen met Ton Pronker schreef hij een boek over het fregatschip Adriana en diens kapitein Gerrit Bruijn. “Het leven aan boord van zo’n fregatschip was hard. Waarom mannen desondanks meegingen? Vanwege ambitie bijvoorbeeld. Of ik ambitieus ben? Ik had nooit een plan voor mijn toekomst. Het is meer iets van: op het juiste moment een stap maken.”

Geen kluizenaar
Het boeken schrijven deed hij grotendeels tussen de bedrijven door. “Als je je bronnenmateriaal bij elkaar hebt, kun je zelfs in het vliegtuig nog aan het manuscript werken. Een proefuitdraai kon ik nakijken in het hotel waar ik verbleef. Er ging wel een aantal jaren overheen voordat een boek af was.” Momenteel werkt hij aan een naslagwerk over werven aan de rivier De Noord. Heeft hij nog tijd voor andere bezigheden? Hij lacht. “Ja, ik ga ook graag naar de film, een museum, een concert of ergens een hapje eten. Anders word je een kluizenaar of nerd, daar heb ik ook geen trek in.”

Afstudeerscriptie
Zijn afstudeerscriptie gaat over de zeilvaart in de negentiende eeuw en de opkomst van de stoomvaart. “Het was wel wennen, dat studeren. Ik heb dat nooit gedaan, ben gewend aan het bedrijfsleven.

 

 Op de universiteit werkt het allemaal anders. Maar nu ik bijna klaar ben, kan ik weer op zoek naar iets anders.”

Bron: Het Kontakt – De Klaroen

We zijn van start

Zondag 11 september zijn we van start gegaan met het nieuwe seizoen. Het thema dat wij gekozen hebben is : aan tafel!

Op de startzondag gingen we als eerste aan tafel met de viering van het avondmaal. Eindelijk, na lange tijd, weer met elkaar in de kring om de tafel heen. Na de kerkdienst hebben we koffie gedronken en met de mensen met wie je aan tafel zat een gesprek gevoerd d.m.v. vragen die op tafel te vinden waren. Vragen als: met wie eet je graag, hoe zou je het vinden om samen met Jezus aan tafel te zitten, wat vind je van het avondmaal, enz. Het werden interessante gesprekken. Daarna was er een overheerlijke lunch. Iedereen had voor iets gezorgd, er was dus in overvloed. De komende tijd zal er van alles plaatsvinden rondom dit thema. We gaan gespreksavonden houden aan tafel, koffieochtenden, elthetotafel, maandafsluitingen. Er komen groothuisbezoeken waar we met elkaar nadenken over het thema, enz.

Ook de kinderen zullen regelmatig met dit thema bezig zijn bij de kinderkring.

Op het prikbord in de kerk zal een verzameling ontstaan van alle activiteiten dmv onder meer foto’s en knutselwerkjes van de kinderen.

U zult ook regelmatig dingen zien op de website. Voor foto’s van de startzondag kijk bij “foto’s”.

Elthetotafel 20 augustus 2022

 

 

Eindelijk was het dan weer zover! Ruim 20 mensen hadden zich dit keer aangemeld om te komen eten. Het weer werkte goed mee zodat we buiten konden starten met een Italiaans hapje en drankje. Daarna gingen we binnen aan tafel en genoten van een Italiaans menu. Drie soorten pasta, minipizza, salades, een dessert met limo cello, wat wel erg lekker was, en natuurlijk was er heerlijke taart en andere zoetigheden. Er klonken positieve geluiden. Mensen genoten van weer eens met elkaar eten en vooral ook om weer eens met gemeenteleden te kunnen bijpraten. Dat het smaakte bleek wel uit  de gulle giften aan het eind van de avond. Na aftrek van de onkosten bleef er een mooi bedrag van €145 ,= over wat aan de kerk is geschonken. De volgende Elthetotafel zal, als het kan, plaats vinden in november. Een avond met een wat winters thema. Zie tegen die tijd de website en;/of de nieuwsbrief.

 

Kliederkerk Alblasserdam

Op 3 juli was er weer een Kliederkerk. Het was een druk bezochte bijeenkomst. De kinderen begonnen met pannenkoeken eten lekker buiten in het zonnetje. Daarna was er van alles te doen, knutselen, schatgraven, muntjes zoeken enz. Jong en oud wisten zich prima te vermaken. Alles werd afgesloten in de kerk met een hele korte viering. Geweldig om te zien hoe inmiddels dit alles als een geoliede machine werkt, met dank aan de vrijwilligers!

Voor foto’s van deze leuke middag kijk dan bij het kopje foto’s, kliederkerk 3 juli 2022.