Scheepswerf “De Noord”

Passielezing  Scheepswerf  “De Noord” op 9 November

Bram Belder verzorgt een Passielezing over de scheepsbouw van werf De Noord.

De plaats: Elthetokerk, Blokweerweg 22 te Alblasserdam

Aanvangstijd: 20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

In de pauze is er koffie of thee

Toegang is gratis.

Na afloop is er bij de uitgang een mogelijkheid

een bijdrage te leveren aan de kosten.

 

Als jochie stond Bram Belder  al naar schepen te kijken die zijn vader bouwde op Werf De Noord. Zijn hele leven staat in het teken van scheepsbouw, varen en maritieme historie.

Brams studeerkamer staat vol scheepsmodellen, variërend van zeilschepen in een fles tot moderne zeeschepen waar hij in zijn werkzame leven mee te maken had.

Zijn passie gaat zover dat hij vorig jaar, als gepensioneerd manager sales, in Leiden aan een universitaire studie maritieme geschiedenis is begonnen. “Hartstikke leuk. Het was een lang gekoesterde wens. Ik heb altijd werk gehad waarbij ik veel in het buitenland was, dan gaat het niet. Ik kon gelijk met de master beginnen, dankzij mijn ervaring en boeken die ik schreef. Ik moet nog een paper en scriptie afronden, dan is het alweer gebeurd.”

Zeevaartschool
Ooit voltooide Bram de zeevaartschool, deels in Vlissingen, deels in Rotterdam. Daarna koos hij het ruime sop. “Ik heb een jaar of zeven in de machinekamer gevaren, als scheepswerktuigkundige. Als we in de tropen voeren, was het bloedverziekend heet in de machinekamer.”

Later kwam hij in een kantoor met airco terecht, als consultant en global manager sales bij technologiebedrijf Emerson Automation Solutions Marine. Terwijl hij koffie en thee zet en een flink stuk boterkoek van de schaal neemt, vertelt hij: “Ik heb gewerkt voor een Deens bedrijf, eigendom van een Amerikaanse multinational, dat onder andere op afstand bedienbare ballastsystemen produceerde.”

Reizen
Hoe kwam hij als scheepswerktuigkundige op zo’n commerciële functie terecht? “Toen ik stopte met varen ben ik aan wal gaan werken en cursussen gaan volgen, onder andere op commercieel gebied. Soms ging ik in mijn uppie naar Brazilië of het Verre Oosten om contacten te leggen. Vaak voor bedrijven uit West-Europa die in het Verre Oosten schepen lieten bouwen. Je moet commercieel zijn en eisen van je opdrachtgever kunnen vertalen in een voorstel. Het reizen heb ik altijd leuk gevonden. De laatste vijf jaar heb ik veel in de offshore gewerkt. Ik maakte reizen naar Singapore, Korea, China, Brazilië en de VS.”

Ridder
De dag voor Koningsdag werd Bram benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich namelijk verdienstelijk gemaakt op het gebied van scheepshistorie. In 1987, ter gelegenheid van de 175 jaar oude Alblasserdamse werf van Smit en Verolme, zette hij een tentoonstelling op touw in het gemeentehuis. Over diezelfde werf schreef hij een boek. Ook publiceerde hij een boek over het stoomschip Smit, gebouwd in 1885 in Alblasserdam.

Ambitie
Samen met Ton Pronker schreef hij een boek over het fregatschip Adriana en diens kapitein Gerrit Bruijn. “Het leven aan boord van zo’n fregatschip was hard. Waarom mannen desondanks meegingen? Vanwege ambitie bijvoorbeeld. Of ik ambitieus ben? Ik had nooit een plan voor mijn toekomst. Het is meer iets van: op het juiste moment een stap maken.”

Geen kluizenaar
Het boeken schrijven deed hij grotendeels tussen de bedrijven door. “Als je je bronnenmateriaal bij elkaar hebt, kun je zelfs in het vliegtuig nog aan het manuscript werken. Een proefuitdraai kon ik nakijken in het hotel waar ik verbleef. Er ging wel een aantal jaren overheen voordat een boek af was.” Momenteel werkt hij aan een naslagwerk over werven aan de rivier De Noord. Heeft hij nog tijd voor andere bezigheden? Hij lacht. “Ja, ik ga ook graag naar de film, een museum, een concert of ergens een hapje eten. Anders word je een kluizenaar of nerd, daar heb ik ook geen trek in.”

Afstudeerscriptie
Zijn afstudeerscriptie gaat over de zeilvaart in de negentiende eeuw en de opkomst van de stoomvaart. “Het was wel wennen, dat studeren. Ik heb dat nooit gedaan, ben gewend aan het bedrijfsleven.

 

 Op de universiteit werkt het allemaal anders. Maar nu ik bijna klaar ben, kan ik weer op zoek naar iets anders.”

Bron: Het Kontakt – De Klaroen

We zijn van start

Zondag 11 september zijn we van start gegaan met het nieuwe seizoen. Het thema dat wij gekozen hebben is : aan tafel!

Op de startzondag gingen we als eerste aan tafel met de viering van het avondmaal. Eindelijk, na lange tijd, weer met elkaar in de kring om de tafel heen. Na de kerkdienst hebben we koffie gedronken en met de mensen met wie je aan tafel zat een gesprek gevoerd d.m.v. vragen die op tafel te vinden waren. Vragen als: met wie eet je graag, hoe zou je het vinden om samen met Jezus aan tafel te zitten, wat vind je van het avondmaal, enz. Het werden interessante gesprekken. Daarna was er een overheerlijke lunch. Iedereen had voor iets gezorgd, er was dus in overvloed. De komende tijd zal er van alles plaatsvinden rondom dit thema. We gaan gespreksavonden houden aan tafel, koffieochtenden, elthetotafel, maandafsluitingen. Er komen groothuisbezoeken waar we met elkaar nadenken over het thema, enz.

Ook de kinderen zullen regelmatig met dit thema bezig zijn bij de kinderkring.

Op het prikbord in de kerk zal een verzameling ontstaan van alle activiteiten dmv onder meer foto’s en knutselwerkjes van de kinderen.

U zult ook regelmatig dingen zien op de website. Voor foto’s van de startzondag kijk bij “foto’s”.

Elthetotafel 20 augustus 2022

 

 

Eindelijk was het dan weer zover! Ruim 20 mensen hadden zich dit keer aangemeld om te komen eten. Het weer werkte goed mee zodat we buiten konden starten met een Italiaans hapje en drankje. Daarna gingen we binnen aan tafel en genoten van een Italiaans menu. Drie soorten pasta, minipizza, salades, een dessert met limo cello, wat wel erg lekker was, en natuurlijk was er heerlijke taart en andere zoetigheden. Er klonken positieve geluiden. Mensen genoten van weer eens met elkaar eten en vooral ook om weer eens met gemeenteleden te kunnen bijpraten. Dat het smaakte bleek wel uit  de gulle giften aan het eind van de avond. Na aftrek van de onkosten bleef er een mooi bedrag van €145 ,= over wat aan de kerk is geschonken. De volgende Elthetotafel zal, als het kan, plaats vinden in november. Een avond met een wat winters thema. Zie tegen die tijd de website en;/of de nieuwsbrief.

 

Kliederkerk Alblasserdam

Op 3 juli was er weer een Kliederkerk. Het was een druk bezochte bijeenkomst. De kinderen begonnen met pannenkoeken eten lekker buiten in het zonnetje. Daarna was er van alles te doen, knutselen, schatgraven, muntjes zoeken enz. Jong en oud wisten zich prima te vermaken. Alles werd afgesloten in de kerk met een hele korte viering. Geweldig om te zien hoe inmiddels dit alles als een geoliede machine werkt, met dank aan de vrijwilligers!

Voor foto’s van deze leuke middag kijk dan bij het kopje foto’s, kliederkerk 3 juli 2022.

Kliederkerk Alblasserdam

Op zondag 3 juli vanaf 12.00 tot 14.00 uur is er in de Elthetokerk (Blokweerweg 22) weer een Kliederkerk Alblasserdam (samenwerking tussen de Elthetokerk en wijkgemeente De Brug)!

Kliederkerk is voor kinderen van 0-12 jaar met hun ouders/verzorgers én alle anderen die het leuk vinden om mee te doen, van jong tot oud! Ook mensen zonder kinderen of opa’s en oma’s  zijn dus van harte welkom om mee te doen, mee te kijken, mee te knutselen, te praten en te vieren!

Het thema is ‘Spoorzoeken’ naar aanleiding van het verhaal van het verloren muntje. Als het weer het toelaat, zullen we veel activiteiten buiten op het plein doen!  We gaan dit keer eerst met elkaar eten, daarna verkennen we het thema met allerlei activiteiten (voor jong en oud) en we sluiten af met een korte viering.

Je bent van harte welkom!

Mocht je vragen hebben: je kunt mailen of appen/bellen naar ds. Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl 06 82322909

De allerbeste manier om meer te weten te komen is natuurlijk een keer mee komen doen. Tot dan!

Kerkschooldienst 19 juni

 Vandaag was er dan de Kerk/schooldienst in onze kerk. Al vroeg stroomde de kerk vol met zeer jonge bezoekers met ouders en grootouders. Het was een kerkdienst met het thema : de bruiloft te Kana. En het werd een echt feest!

Er was natuurlijk een bruidspaar, een rijk gedekte tafel. Er werd gezongen en gedanst. De wijn was op…dus werd een water in wijn veranderd. Er waren ringen en de knielbank werd door alle kinderen uitgeprobeerd. Wat was het een geweldige afsluiting en wat heeft jong en oud genoten! Er waren positieve reacties van iedereen toen en werd nagepraat bij de koffie, thee en limonade met natuurlijk echte, heerlijke, minibruiloftstaartjes.

 

Dank aan de voorbereidingscommissie. Want tenslotte, al lijkt dat soms wel, gaat zoiets niet vanzelf…

 

Kerkschooldienst 19 juni

Elk jaar in februari hebben de christelijke scholen De Twijn, De Schalm en het Kompas kerk-schoolweken, in samenwerking met kerken in Alblasserdam. Dit jaar kon dat vanwege corona niet doorgaan in februari en zijn de weken verplaatst naar juni. Gedurende twee weken hebben de kinderen het op school over het thema ‘Van wie ben jij er één?’ over Maria en Jezus. Tijdens die weken krijgt de onderbouw bezoek van een van de voorgangers en gaat de bovenbouw op bezoek in één van de kerken. Als ‘afsluiting’ vindt er vervolgens in alle deelnemende kerken een kerkdienst aan de hand van het thema plaats. (zie de foto voor de tijden en dagen!) In de Elthetokerk wordt al een aantal jaren de dienst voor de allerjongste kinderen georganiseerd. Zo ook dit jaar.

Op 19 juni zal er dus een kerkschooldienst zijn gericht op peuters en jonge kleuters. Het zal gaan over de bruiloft van Kana. U bent natuurlijk van harte welkom om mee te vieren. Maar heeft u geen behoefte aan de drukte die zo’n peuterdienst met zich meebrengt, bent u van harte welkom in één van de andere kerken.

Pinksteren, 5 juni 2022

 

Afbeeldingsresultaten voor Vlammen Mallen

Op 5 juni is het Pinksteren. We nodigen u- jong en oud – van harte uit voor een feestelijke en creatieve dienst. Thema van de dienst is ‘Kom in beweging’

Om 10 uur beginnen we in de kerk. Vervolgens kunt u gedurende een half uur een keuze maken uit het volgende:

  • in de kerk kunt u liederen instuderen die tijdens de dienst ook gezongen zullen worden
  • in de kleine zaal kunt u samen met elkaar een creatief pinkstervuur maken van papier
  • in de grote zaal kunt u inhoudelijk bezig gaan: gebedsintenties opschrijven die later in de dienst terug komen en/of inhoudelijk in gesprek met elkaar gaan over vragen en stellingen die met Pinksteren te maken hebben

Na een half uur gaan we weer terug naar de kerk en vieren we samen een pinksterdienst waarin de verschillende elementen die daarvoor met elkaar gedaan zijn een plek krijgen. De kinderen gaan deze dienst niet naar de aparte ruimte, maar mogen eerst meedoen met één van de activiteiten en worden daarna ook bij de dienst betrokken.

Voor de meevierders thuis: Om ongeveer 10.30 kunt u via www.kerkdienstmeebeleven.nu de dienst volgen!

Na afloop is er koffie/thee/limonade. We willen u vragen om allemaal iets lekkers mee te nemen (zelfgebakken of gekocht) om te kunnen genieten van een ‘taarten/koekjes-buffet’!

 

 

EEN FEESTELIJKE EN CREATIEVE DIENST was het zeker!

 

Jong en oud heeft genoten. Het eerste deel van de dienst kwam een ieder in beweging. Er werd door een grote groep mensen liederen ingestudeerd. De reactie was: wat fijn om weer eens zo met elkaar te kunnen zingen. Een wat kleiner groepje ging met elkaar in gesprek en een grote groep ging vlammen maken om de spiegel van de 40 dagentijd te versieren.

Na een half uur kwam iedereen weer in de kerk. De dienst begon. De liederen werden ten gehore gebracht, de spiegel, met vlammen, stond weer in de kerk met de brandende kaars er voor. Het licht van Pasen wat zo de wereld en de kerk in straalde. Tijdens de gesprekken waren gebedsintenties naar voren gekomen en werden meegenomen in de voorbeden.

Kinderen hadden, zoals beloofd ook een rol. Ze deden de lezingen, de gebeden voor een deel. Speelden een “preekbingo”. Na het “amen” klonk er dan ook een luid “bingo!!!!!”door de kerk.

Na afloop van de dienst speelden de kinderen met ballonnen en werd en gesmuld van al het meegebrachte lekkers.

En er klonken tevreden woorden, iedereen had genoten!

Voor een foto impressie kijk bij het kopje foto’s, Pinksteren 2022.

 

Schoonmaak kerkgebouw

 

Omdat onze vaste mensen die de schoonmaak van het kerkgebouw jaren op zich hadden genomen hadden besloten te stoppen, moest er een plan komen. Hoe moest dat opgelost worden….Na veel nadenken ontstond het plan om met een groep vrijwilligers aan de gang te gaan. En binnen korte tijd hadden we een grote groep mensen die zo af en toe wel een keer schoon willen maken. Vanaf mei wordt er nu elke maand een keer een grote schoonmaakochtend gehouden. We pakken met ongeveer 7 mensen de boel aan.  Op deze manier ben je maar een paar keer per jaar aan de beurt. En de eerste keer was al een groot succes. We hadden in twee uur tijd weer een schone fris ruikende kerk, er was een gezellige ochtend met elkaar en ook nog eens koffie met gebak!

Het is absoluut geen straf om hier aan mee te werken en iedereen is vrij om zich toch nog aan te melden als “vrijwillige schoonmaakhulp”

Vesper Cultureel Centrum Landvast 4 mei 2022

 

 

 

Werkgroep  Herdenkingsdienst 

4 mei

van de gezamenlijke kerken

Alblasserdam      

 

Op 4 mei wordt er sinds 1946 in Alblasserdam een dienst gehouden welke wordt georganiseerd door een Werkgroep van gezamenlijke kerken,  vooraf aan de plechtigheid bij het monument in de Polderstraat waar de slachtoffers van oorlogssituaties worden herdacht.

In 2020 en 2021 kon dit in verband met de corona uitbraak helaas niet doorgaan.

In 2022 is het weer toegestaan om met elkaar samen te komen zonder beperkingen.

Het thema is dit jaar  “Vrijheid in verbondenheid”.

De werkgroep organiseert op 4 mei 2022 een Vesper in Cultureel Centrum Landvast, in de grote zaal aanvang 19.00uur.

 De Vesper duurt tot 19.30uur zodat u, indien gewenst, kunt aansluiten bij de tocht vanaf het Raadhuisplein naar het monument in de Polderstraat om de plechtigheid daar ook bij te wonen.

Een ieder is van harte welkom.