We zijn van start

Zondag 11 september zijn we van start gegaan met het nieuwe seizoen. Het thema dat wij gekozen hebben is : aan tafel!

Op de startzondag gingen we als eerste aan tafel met de viering van het avondmaal. Eindelijk, na lange tijd, weer met elkaar in de kring om de tafel heen. Na de kerkdienst hebben we koffie gedronken en met de mensen met wie je aan tafel zat een gesprek gevoerd d.m.v. vragen die op tafel te vinden waren. Vragen als: met wie eet je graag, hoe zou je het vinden om samen met Jezus aan tafel te zitten, wat vind je van het avondmaal, enz. Het werden interessante gesprekken. Daarna was er een overheerlijke lunch. Iedereen had voor iets gezorgd, er was dus in overvloed. De komende tijd zal er van alles plaatsvinden rondom dit thema. We gaan gespreksavonden houden aan tafel, koffieochtenden, elthetotafel, maandafsluitingen. Er komen groothuisbezoeken waar we met elkaar nadenken over het thema, enz.

Ook de kinderen zullen regelmatig met dit thema bezig zijn bij de kinderkring.

Op het prikbord in de kerk zal een verzameling ontstaan van alle activiteiten dmv onder meer foto’s en knutselwerkjes van de kinderen.

U zult ook regelmatig dingen zien op de website. Voor foto’s van de startzondag kijk bij “foto’s”.