Terug en vooruitblik.

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje bezig. We begonnen met een goedbezochte startdienst. We  gingen van start met het thema “Ga je mee” op weg,  een jaar in waar voor de gemeente een weg te gaan ligt. Hopelijk met een vruchtbare zoektocht naar een nieuwe predikant. Tijdens de startdienst was er de traditionele lunch, iedereen bracht wat mee, iedereen deelde mee en iedereen genoot van al het lekkers.

De maanden oktober en november kregen het thema “Eet je mee” Er was weer een Elthetotafel. Twintig mensen schoven aan die avond voor een soepbuffet. Er werd genoten van verschillende soorten soep en allerlei lekkers daar bij. Ook zijn deze maand mensen gevraagd om eens samen te eten, zomaar met iemand waar je dat niet zo vaak mee doet.

Ook hielden we onze oogstdienst. In de kerk stond allerlei lekkers wat door de aarde aan ons gegeven is. Groente, fruit, meel, eieren enz. Na de dienst hebben we met elkaar alles gedeeld en ieder mocht meenemen wat hij of zij lekker vond om te eten. Ook was er voor iedereen een zakje met zaadconfetti. De bedoeling is dat dit “teruggegeven” wordt aan de aarde. We mogen zo mooie bloemen strooien ergens waar mensen dat zelf mooi vinden. Dit even wat er is gebeurd. Maar er volgen maanden met weer veel activiteiten.

In December hebben we het thema “zing je mee”. We houden een kerstzangdienst, een dienst met kerstliederen op verzoek.  In de nieuwsbrief leest u hier binnenkort meer over.

We houden weer de traditionele kerstmark. Kerststukken kunnen tot 3 december besteld worden en die kunnen dan op 8 december worden opgehaald in de kerk, waar dan ook allerlei kerstspulletjes te koop zullen zijn. Dit vindt plaats tussen 14.00 en 20.00 uur.

We hebben op 24 december om 22.00 uur de kerstnachtdienst.  Aan deze dienst zal de sopraan Kitty de Geus haar medewerking verlenen.

Eerst kerstdag is er s morgens om 10.00 uur een kinderkerstdienst in de kerk. Een dienst voor en door kinderen. En iedereen is welkom!