Taizé-vesper Stilteviering

Stilteviering in de Elthetokerk

Zondag 10 maart om 17.00 uur is er weer een Taizé-vesper in de Elthetokerk. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.
Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens.
Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.
Vragen? stilteviering@gmail.com.
Meditatieve Vespers in de Veertigdagentijd (Ontmoetingskerk)
Ook dit jaar is er in de Veertigdagentijd weer een serie meditatieve vespers. Steeds op de woensdagavond, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Een klein half uur van stilte, inkeer en meditatie, aan de hand van (bijbel)teksten en pianomuziek. We proberen stil te worden, en dat is meer dan alleen onze mond houden… Verstillen, stilstaan bij het lijden, het ongeluk, het verdriet van onze wereld, onze eigen onmacht, ons tekort. Kostbare momenten van bezinning midden in de week! Kom ook!
Data: de woensdagen 6, 13 (Biddagdienst) en 20 maart. In de Ontmoetingskerk. Welkom!