Kerk op Schoot

Vanaf september 2016 zullen er in de Eltheto-gemeente ook Kerk op Schoot vieringen plaatsvinden.  Dit zijn laagdrempelige vieringen voor kinderen van 0 tot ongeveer 5 jaar, samen met hun (groot)ouders/verzorgers. Het doel van de vieringen is om kinderen vanaf hun geboorte spelenderwijs bekend te maken met de kerk. In een Kerk op Schoot viering wordt een Bijbelverhaal verteld op het niveau van deze leeftijdsgroep. Elk verhaal wordt in stukjes geknipt en bij elk stukje komt een liedje op een bekende peutermelodie en een “belevingselement”.

We streven ernaar bij Kerk op Schoot om meerdere zintuigen aan bod te laten komen! De vieringen vinden plaats in de kerk, zodat de kinderen bekend raken met het kerkgebouw. Ze worden begroet door dominee Beer. Na afloop drinken we altijd wat met elkaar, zodat ook de ouders elkaar kunnen spreken en ontmoeten.

Voor meer informatie zie www.kerkopschoot.nl en de flyer in de hal. Voor data: zie de Agenda