Kerk op Schoot

Het afgelopen seizoen hebben we (ds Hester, Bea en ds Beer) zeven keer een Kerk op Schoot-viering gehouden. Telkens met 15-20 kinderen per keer! De kinderen komen uit onze gemeente, maar ook uit de omliggende protestantse gemeenten én elders uit het dorp. Heel leuk om te merken dat het in een behoefte voorziet!

Kerk op Schoot zijn laagdrempelige vieringen voor kinderen van 0 tot ongeveer 5 jaar, samen met hun (groot)ouders/verzorgers. In een Kerk op Schoot-viering wordt een bijbelverhaal verteld op het niveau van deze leeftijdsgroep. Elk verhaal wordt in stukjes geknipt en bij elk stukje komt een liedje op een bekende peutermelodie en een “belevingselement”. We streven er bij Kerk op Schoot naar om meerdere zintuigen aan bod te laten komen! De vieringen vinden plaats in de kerk, zodat de kinderen bekend raken met het kerkgebouw. Ze worden begroet door dominee Beer. Na afloop drinken we altijd wat met elkaar, zodat ook de ouders elkaar kunnen spreken en ontmoeten. Voor meer informatie zie www.kerkopschoot.nl.

Ook komend jaar hebben we weer tweemaandelijks een viering gepland, om 12 uur in de kerk. De data zijn (onder voorbehoud): 22 september, 17 november, 22 december, 2 februari, 5 april, 21 juni.