ACTIVITEITEN DE KOMENDE TIJD

We zijn de veertigdagentijd in gegaan en zoals gebruikelijk zijn er dan heel veel bijzondere diensten.

Alles staat in de agenda vermeld maar nog even een extra toevoeging.

Op 2 april vieren we Palmpasen, tijdens deze dienst is er extra aandacht voor de kinderen in de dienst naast de kinderkring bijeenkomst. Ouders, grootouders met jonge kinderen….welkom!!!!

De stille week gaat, ondanks dat we niet elke dienst een predikant hebben, “gewoon” door. We hopen dan ook dat er velen de diensten zullen bezoeken.

We beginnen op witte donderdag om 18.00 uur. Met elkaar gebruiken we een sobere maaltijd waarna we een korte viering hebben. Alle diensten deze week sluiten op elkaar aan en vormen eigenlijk één viering.

Op goede vrijdag vieren we, anders dan anders, avondmaal. Dit is omdat we donderdag geen predikant hebben. Deze viering begint op 19.00 uur. Aandacht voor het laatste avondmaal, overlopend in de goede vrijdag.

Op zaterdag hebben we de Paaswake om 22.00 uur en op eerste Paasdag vieren we Pasen. Ook deze dienst is mooi voor de kinderen. Er is kinderkring en natuurlijk worden er eieren gezocht na de dienst.

 

Maar er is meer de komende tijd!

 

Op 15 maart  is er een Passieavond. Dhr v.d. Made zal een mooie lezing houden over “de mug”.  Het beloofd een verrassende avond te worden. Deze avond begint om 19.30 uur. Een ieder is welkom!

Op 26 maart is er een Evensong. Een schitterde dienst met medewerking van het Alblasserdams Vocaal Ensemble om 15.30 uur in ons kerkgebouw.

 

Ook nog iets om in uw agenda te zetten 11 juni Kees Posthumus komt met een  middagvoorstelling “aan tafel”. De mooiste maaltijdverhalen uit de Bijbel. Altijd zo de moeite waard om bij aanwezig te zijn!