Stilteviering zondag 12 september

Stilteviering in de Elthetokerk

Op 12 september om 19:00 is er een Taizé-vesper in de Elthetokerk (Blokweerweg 22, Alblasserdam)….,,

Taizé viering Eltheto
Taizé viering Eltheto

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé. Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden kan via stilteviering@gmail.com of 078‑691 2690.

We willen graag weten hoeveel mensen er komen om de kerk in te richten op een manier die liturgisch past en rekening houdt met corona-preventie.

Met deze vesper willen we de draad weer oppakken van de stiltevieringen in Ontmoetingskerk, Ha

venkerk en Ethetokerk op elke tweede zondag van de maand. Preciese data, tijden en locaties van volgende vieringen maken we later bekend.

We hopen dat deze vieringen rust en inspiratie mogen brengen, juist ook in deze tijd.

Ds. Carol van Wieren, Coen van den Brom

Aanmelden? à stilteviering@gmail.com

Een Interview van de beleidssecretaris van de VVP Nederland, Erik Jan Tillema met onze Ds. Hester Radstake over het pas uitgebrachte boekje “Dominee beer en Siep gaan naar de kerk”

Hieronder is het interview te lezen van beleidssecretaris van de VVP Nederland, Erik Jan Tillema met onze predikant Ds. Hester Radstake over het pas uitgebrachte boekje  “Dominee beer en Siep gaan naar de kerk”. Ook ging het interview over de kerk op schoot diensten die bij ons in de kerk gehouden worden.

Kinderen leren dat kerk leuk is

Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een kerkdienst? Voor jonge kinderen kan het een vreemde voorstelling zijn. Stichting Kerk op Schoot richt zich daarom met verschillende materialen op deze doelgroep.

Hester Radstake is predikant van de vrijzinnige Elthetokerk (PKN) in Alblasserdam en voorzitter van Kerk op Schoot dat materiaal ontwikkelt voor korte kerkdiensten, gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. Onlangs maakte zij samen met anderen het boekje ‘Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk’.

Waarom heb je dit boek gemaakt? Wat wil je ermee bereiken? ??

Wij willen met het boekje bereiken dat kinderen op een eenvoudige en speelse manier ‘leren’ – of misschien beter ‘ontdekken’ – wat de kerk nou is en wat er allemaal gebeurt tijdens een kerkdienst.

Tegelijk is het bedoeld voor ouders en grootouders die zelf meer willen weten over de kerk of het geloof door willen geven.

Op de bijbehorende website zijn de cursieve woorden in het boekje terug te vinden met meer uitleg en een vraag of opdrachtje waardoor je samen met het kind verder kan praten over de onderdelen van een kerkdienst.

Hoe belangrijk vind je het dat kleine kinderen naar de kerk gaan en de verschillende gebruiken zich eigen maken? 

Ik vind het belangrijk dat we kinderen vanaf jongst af aan laten merken dat kerk ‘leuk’ is. Dat het een fijne plek is om te zijn, waar je soms stil moet zitten en stil moet zijn, maar soms ook lekker gek mag doen (zoals tijdens de Kerk op Schootvieringen).

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er vaak kinderkerk of kindernevendienst, de leeftijd eronder gaat enkel naar de oppas, vaak in een achterafzaaltje. Bij de Kerk op Schootvieringen staan zij in het middelpunt.

Tijdens deze vieringen leren ze op een eenvoudige manier bijbelverhalen kennen, maar ook de dominee en elkaar. Dat zorgt voor herkenning voor een volgende keer dat ze komen.

Het boekje ‘Beer en Siep gaan naar de kerk’ voegt hier iets aan toe. Kinderen vinden het soms spannend in zo’n groot gebouw. En wat gebeurt daar nou precies? Met het boekje kunnen ouders en verzorgers dat op een eenvoudige manier uitleggen.

Ik denk dat het goed is als ook jonge kinderen spelenderwijs meegenomen worden in de elementen van de liturgie en van de dienst, zodat ze het niet gek, vreemd of spannend vinden.

Je maakt nog meer kindermateriaal via Kerk op schoot. Wat zijn jouw drijfveren? 

Ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de kerk. De jongste kinderen waren een doelgroep die nog niet op een andere manier echt op hun niveau bereikt werd. Dat vind ik een mooie uitdaging om aan te pakken met de Kerk op Schootvieringen.

Daarnaast is een bijkomend doel dat jonge ouders elkaar bij en na de vieringen ontmoeten en elkaar leren kennen. Tegenwoordig merk ik ook steeds meer dat het voor grootouders een mooie en fijne manier is om hun kleinkinderen iets mee te geven van ‘kerk’ en gemeentezijn waar hun eigen kinderen dat soms niet meer doen.

Wat zou je graag nog meer willen ontwikkelen? Wat mis je? 

Als het boekje een succes wordt, dan willen we nog meer deeltjes maken over bepaalde onderwerpen uit de kerk en het geloof.

Daarnaast willen we nog meer bijbelverhalen omzetten in een Kerk op Schoot-viering.

Het boekje ‘Dominee Beer en Siep gaan naar de kerk’ is te bestellen via de website  www.domineebeer.nl

Stilteviering 13 december

Stilteviering.

Op 13 december zal er weer een stilteviering worden gehouden om 17.00 uur in de Havenkerk. De stilteviering is een maandelijkse viering in samenwerking tussen de Havenkerk, Ontmoetingskerk en Elthetokerk. Het is een viering van ong. een half uur waar veel ruimte voor verstillende liederen is (vaak Taizeliederen), Bijbellezing, moment van persoonlijke bezinning en verstilling en gebeden.

Ditmaal is het thema ‘Verwachting’.  U bent van harte uitgenodigd de viering mee te maken. Wel dient u zich in verband met de coronamaatregelen van te voren op te geven via het mailadres stilteviering@gmail.com.  Ook in verband met de maatregelen zal er niet gezamenlijk worden gezongen, maar zullen een paar liederen worden gespeeld via de geluidsinstallatie en zal er vocale medewerking worden verleend door Coen van den Brom.

De eerstvolgende viering zal worden gehouden op 17 januari in de Elthetokerk om 17.00 uur.

Ds. Carol van Wieren.

 

Geen Taizé-vesper

Taizé viering Eltheto
Taizé viering Eltheto

Geen Taizé-vesper

De Taizé-vesper (stilteviering) op 8 november in de Elthetokerk gaat helaas NIET door.

We hebben hiertoe als werkgroep besloten, om gevolg te geven aan de oproep van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven de komende weken. Dat lijkt ons verstandig nu de besmettingscijfers in de regio Zuid-Holland Zuid en met name ook in Alblasserdam tot de hoogste in het land behoren. Juist in deze hectische en onzekere periode zoeken we naar momenten van stilte en gebed, maar kunnen dat in de kerk niet doen zoals we dat gewend waren en gewenst hadden. Jezus zei: “Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is.” (Mt. 6:6) Die woorden lijken in deze tijd een heel andere lading te krijgen. De gemeenschap van Taizé laat ons zien dat daarbij in eenvoud grote kracht kan schuilen. Bijvoorbeeld in het lied “Blijf met Uw genade bij ons, Heer onze God. O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.” Een gebed om stil te zeggen, in gedachten te zingen of om te beluisteren, juist nu.

De getijdengebeden van de gemeenschap in Taizé zijn momenteel te bekijken of beluisteren via  livestreams.

De volgende stilteviering in Alblasserdam is (onder voorbehoud) gepland op zondag 13 december in De Haven om 17:00 uur.

 

Namens de werkgroep,

Coen van den Brom

Week van het gebed: Jouw hand, mijn glimlach

24398-2Van 15-22 januari 2017 organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Gebedsweek voor de eenheid. Al vele jaren organiseren beide organisaties (in samenwerking met internationale partners) een gebedsweek aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Een mooie traditie. Ook mooi is dat Missie Nederland en de Raad van Kerken in het organiseren van deze gebedsweek gezamenlijk optrekken, niet alleen landelijk, ook lokaal, dus ook in Alblasserdam!
Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14, NBV). Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen. De Duitse kerken roepen in het internationale materiaal ons op om samen verzoening concreet te maken in ons dagelijks leven.
Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.
In Alblasserdam zijn zes gebedsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door verschillende geloofsgemeenschappen hier ter plaatse en staan ook onder verantwoordelijkheid van de betreffende geloofsgemeenschap. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gebedssamenkomsten in Alblasserdam vinden plaats van maandag 16 t/m zaterdag 21 januari (zie overzicht).

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren maximaal een uur.
Overzicht van de gebedsbijeenkomsten in Alblasserdam

maandag 16 januari    Jozua, Ampèrestraat 4

dinsdag 17 januari      Elthetokerk, Blokweerweg 22

woensdag 18 januari   Havenkerk, Ieplaan 9

donderdag 19 januari  Chr. Gereformeerde Kerk, Waalsmondelaan 16

vrijdag 20 januari        Ichthuskerk, Scheldeplein 2 (aansluitend op de bijeenkomst “de Alblasserdamse Bijbelquiz”)

zaterdag 21 januari     ‘t Scheepke, Rijnstraat 434

Vrijzinnig? Wat is dat?

Erik Jan TillemanPassielezingen: Vrijzinnig? Wat is dat?

De vrijzinnigheid heeft een imagoprobleem want wie weet wat ‘vrijzinnig’ inhoudt? En waar staat dat vrijzinnige geloof precies voor? Voor enkel individuele opvattingen of zijn er ook nog gemeenschappelijke delers?
Op woensdag 12 oktober zal godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema tijdens een lezing uitleggen waar we het hier over hebben. Hij zal niet alleen ingaan op het verleden en het ontstaan van het vrijzinnig protestantisme, maar zal ook uitleggen wat de kern van de vrijzinnigheid is.

Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema is beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en deed in de afgelopen jaren onderzoek naar de identiteit van de vrijzinnigheid. Daarover publiceerde hij onder andere het boek Dé vrijzinnigheid.

Toegang gratis. Woensdag 12 oktober, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Pauze rond 21.00 uur.  Met koffie/thee.

Deel je leven en kom thuis

A Lot OfDeel je leven en kom thuis

In moderne liedjes worden levens gedeeld, in de bijbel worden levens gedeeld, wij delen met elkaar van onze levens. Als je levens met elkaar deelt, kan je een gevoel van thuiskomen hebben. Thuiskomen bij jezelf, thuiskomen bij de ander, thuiskomen bij de Ander met een hoofdletter, God.

Op 9 oktober om 10.00 uur proberen we dit alles bij elkaar te brengen in de eerst ELAN (ELAN-diensten) viering van dit seizoen. We krijgen hierbij medewerking van het popkoor ‘A lot of’ uit Sliedrecht. In plaats van liederen uit het liedboek horen en zingen we deze zondag ‘moderne liederen’ zoals A beautiful day van U2, Earth Song van Michael Jackson, Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, Sweet Goodbyes van Krezip, Pastorale van Liesbeth List en Ramses Shaffy, Chasing Cars van Snow Patrol en nog vele anderen.

De liederen worden afgewisseld door gedichten en teksten (uit de Bijbel en van elders). De opbrengst van de diaconale collecte is voor Vluchtelingenwerk, want ook met vluchtelingen delen we ons leven en we hopen dat ook zij zich thuis gaan voelen op hun nieuwe plek.

U bent van harte welkom in deze dienst in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 in Alblasserdam.

Mensen hebben mensen nodig….

2016-04-24_15 50 31

Mensen hebben mensen nodig….

Vandaag, zondag 24 april hebben we in een druk bezochte kerkdienst, waarin onze eigen predikant voorging,  afscheid genomen van twee diakenen. Zij hebben heel lang en vol overgave hun taak vervuld.

Tot ons groot geluk konden er vandaag twee nieuwe diakenen bevestigd worden. De diaconie is gelukkig weer compleet. Het werk van de diaconie is zo van belang voor de wereld om ons heen, ver weg en dichtbij.

Onze gemeente zet zich daar altijd graag voor in.

Daarom waren we ook heel blij met de opbrengst van de diaconale collecte van vandaag voor de voedselbank Alblasserdam, bijna 150 euro kunnen we naar hen overmaken.

Intrede van Ds. Hester Radstake

2016-03-19_11 40 59Zondag 6 maart deed ds. Hester Radstake in de kerkdienst, die om 15.00 uur begon, intrede als voorganger van onze Elthetogemeente.

Het eerste deel van de dienst werd geleid door ds. Hans van Walsum en de dienst werd na de officiële intredeplechtigheid voortgezet door Hester Radstake.

Aan de dienst werd medewerking verleend door de zanggroep van de Elthetogemeente o.l.v. Cor Resseler die tevens het orgel bespeelde.

Na afloop van de dienst was de gelegenheid om met Hester Radstake en haar gezin kennis te maken en haar geluk te wensen met haar werkzaamheden in de Elthetogemeente.

 

 

 

Lijdenstijd: 20 maart: Palmpasen

Zesde zondag 40 dagentijd: Ik ga….. een ongedachte wending.

Heden Hosanna, morgen kruisig hem!

 

pasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijdenstijd: 13 maart:

Vijfde zondag 40 dagentijd: ik ga, maar niet alleen!

 

2016-03-12_11 13 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijdenstijd: 6 maart:

Vierde zondag 40 dagentijd, ik ga en kies mijn weg.

 

dav

 

Lijdenstijd: 28 februari:

Derde zondag 40 dagentijd, we willen wel gaan, maar is er een uitweg.

 

2016-02-27_14 50 57