Stilteviering 13 december

Stilteviering.

Op 13 december zal er weer een stilteviering worden gehouden om 17.00 uur in de Havenkerk. De stilteviering is een maandelijkse viering in samenwerking tussen de Havenkerk, Ontmoetingskerk en Elthetokerk. Het is een viering van ong. een half uur waar veel ruimte voor verstillende liederen is (vaak Taizeliederen), Bijbellezing, moment van persoonlijke bezinning en verstilling en gebeden.

Ditmaal is het thema ‘Verwachting’.  U bent van harte uitgenodigd de viering mee te maken. Wel dient u zich in verband met de coronamaatregelen van te voren op te geven via het mailadres stilteviering@gmail.com.  Ook in verband met de maatregelen zal er niet gezamenlijk worden gezongen, maar zullen een paar liederen worden gespeeld via de geluidsinstallatie en zal er vocale medewerking worden verleend door Coen van den Brom.

De eerstvolgende viering zal worden gehouden op 17 januari in de Elthetokerk om 17.00 uur.

Ds. Carol van Wieren.

 

Geen Taizé-vesper

Taizé viering Eltheto
Taizé viering Eltheto

Geen Taizé-vesper

De Taizé-vesper (stilteviering) op 8 november in de Elthetokerk gaat helaas NIET door.

We hebben hiertoe als werkgroep besloten, om gevolg te geven aan de oproep van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven de komende weken. Dat lijkt ons verstandig nu de besmettingscijfers in de regio Zuid-Holland Zuid en met name ook in Alblasserdam tot de hoogste in het land behoren. Juist in deze hectische en onzekere periode zoeken we naar momenten van stilte en gebed, maar kunnen dat in de kerk niet doen zoals we dat gewend waren en gewenst hadden. Jezus zei: “Als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is.” (Mt. 6:6) Die woorden lijken in deze tijd een heel andere lading te krijgen. De gemeenschap van Taizé laat ons zien dat daarbij in eenvoud grote kracht kan schuilen. Bijvoorbeeld in het lied “Blijf met Uw genade bij ons, Heer onze God. O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.” Een gebed om stil te zeggen, in gedachten te zingen of om te beluisteren, juist nu.

De getijdengebeden van de gemeenschap in Taizé zijn momenteel te bekijken of beluisteren via  livestreams.

De volgende stilteviering in Alblasserdam is (onder voorbehoud) gepland op zondag 13 december in De Haven om 17:00 uur.

 

Namens de werkgroep,

Coen van den Brom

Week van het gebed: Jouw hand, mijn glimlach

24398-2Van 15-22 januari 2017 organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Gebedsweek voor de eenheid. Al vele jaren organiseren beide organisaties (in samenwerking met internationale partners) een gebedsweek aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Een mooie traditie. Ook mooi is dat Missie Nederland en de Raad van Kerken in het organiseren van deze gebedsweek gezamenlijk optrekken, niet alleen landelijk, ook lokaal, dus ook in Alblasserdam!
Dit jaar staat de Week van Gebed volledig in het teken van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. De centrale tekst is 2 Korintiërs 5:14-20, waarin Paulus ons oproept tot verzoening. Stap voor stap volgen we zijn woorden over de liefde van Christus die ons drijft (vers 14, NBV). Deze drijfveer overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen. De Duitse kerken roepen in het internationale materiaal ons op om samen verzoening concreet te maken in ons dagelijks leven.
Het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed met elkaar. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.
In Alblasserdam zijn zes gebedsbijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door verschillende geloofsgemeenschappen hier ter plaatse en staan ook onder verantwoordelijkheid van de betreffende geloofsgemeenschap. Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gebedssamenkomsten in Alblasserdam vinden plaats van maandag 16 t/m zaterdag 21 januari (zie overzicht).

Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren maximaal een uur.
Overzicht van de gebedsbijeenkomsten in Alblasserdam

maandag 16 januari    Jozua, Ampèrestraat 4

dinsdag 17 januari      Elthetokerk, Blokweerweg 22

woensdag 18 januari   Havenkerk, Ieplaan 9

donderdag 19 januari  Chr. Gereformeerde Kerk, Waalsmondelaan 16

vrijdag 20 januari        Ichthuskerk, Scheldeplein 2 (aansluitend op de bijeenkomst “de Alblasserdamse Bijbelquiz”)

zaterdag 21 januari     ‘t Scheepke, Rijnstraat 434

Vrijzinnig? Wat is dat?

Erik Jan TillemanPassielezingen: Vrijzinnig? Wat is dat?

De vrijzinnigheid heeft een imagoprobleem want wie weet wat ‘vrijzinnig’ inhoudt? En waar staat dat vrijzinnige geloof precies voor? Voor enkel individuele opvattingen of zijn er ook nog gemeenschappelijke delers?
Op woensdag 12 oktober zal godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema tijdens een lezing uitleggen waar we het hier over hebben. Hij zal niet alleen ingaan op het verleden en het ontstaan van het vrijzinnig protestantisme, maar zal ook uitleggen wat de kern van de vrijzinnigheid is.

Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema is beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en deed in de afgelopen jaren onderzoek naar de identiteit van de vrijzinnigheid. Daarover publiceerde hij onder andere het boek Dé vrijzinnigheid.

Toegang gratis. Woensdag 12 oktober, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Pauze rond 21.00 uur.  Met koffie/thee.

Deel je leven en kom thuis

A Lot OfDeel je leven en kom thuis

In moderne liedjes worden levens gedeeld, in de bijbel worden levens gedeeld, wij delen met elkaar van onze levens. Als je levens met elkaar deelt, kan je een gevoel van thuiskomen hebben. Thuiskomen bij jezelf, thuiskomen bij de ander, thuiskomen bij de Ander met een hoofdletter, God.

Op 9 oktober om 10.00 uur proberen we dit alles bij elkaar te brengen in de eerst ELAN (ELAN-diensten) viering van dit seizoen. We krijgen hierbij medewerking van het popkoor ‘A lot of’ uit Sliedrecht. In plaats van liederen uit het liedboek horen en zingen we deze zondag ‘moderne liederen’ zoals A beautiful day van U2, Earth Song van Michael Jackson, Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij, Sweet Goodbyes van Krezip, Pastorale van Liesbeth List en Ramses Shaffy, Chasing Cars van Snow Patrol en nog vele anderen.

De liederen worden afgewisseld door gedichten en teksten (uit de Bijbel en van elders). De opbrengst van de diaconale collecte is voor Vluchtelingenwerk, want ook met vluchtelingen delen we ons leven en we hopen dat ook zij zich thuis gaan voelen op hun nieuwe plek.

U bent van harte welkom in deze dienst in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 in Alblasserdam.

Mensen hebben mensen nodig….

2016-04-24_15 50 31

Mensen hebben mensen nodig….

Vandaag, zondag 24 april hebben we in een druk bezochte kerkdienst, waarin onze eigen predikant voorging,  afscheid genomen van twee diakenen. Zij hebben heel lang en vol overgave hun taak vervuld.

Tot ons groot geluk konden er vandaag twee nieuwe diakenen bevestigd worden. De diaconie is gelukkig weer compleet. Het werk van de diaconie is zo van belang voor de wereld om ons heen, ver weg en dichtbij.

Onze gemeente zet zich daar altijd graag voor in.

Daarom waren we ook heel blij met de opbrengst van de diaconale collecte van vandaag voor de voedselbank Alblasserdam, bijna 150 euro kunnen we naar hen overmaken.

Intrede van Ds. Hester Radstake

2016-03-19_11 40 59Zondag 6 maart deed ds. Hester Radstake in de kerkdienst, die om 15.00 uur begon, intrede als voorganger van onze Elthetogemeente.

Het eerste deel van de dienst werd geleid door ds. Hans van Walsum en de dienst werd na de officiële intredeplechtigheid voortgezet door Hester Radstake.

Aan de dienst werd medewerking verleend door de zanggroep van de Elthetogemeente o.l.v. Cor Resseler die tevens het orgel bespeelde.

Na afloop van de dienst was de gelegenheid om met Hester Radstake en haar gezin kennis te maken en haar geluk te wensen met haar werkzaamheden in de Elthetogemeente.

 

 

 

Lijdenstijd: 20 maart: Palmpasen

Zesde zondag 40 dagentijd: Ik ga….. een ongedachte wending.

Heden Hosanna, morgen kruisig hem!

 

pasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijdenstijd: 13 maart:

Vijfde zondag 40 dagentijd: ik ga, maar niet alleen!

 

2016-03-12_11 13 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijdenstijd: 6 maart:

Vierde zondag 40 dagentijd, ik ga en kies mijn weg.

 

dav

 

Lijdenstijd: 28 februari:

Derde zondag 40 dagentijd, we willen wel gaan, maar is er een uitweg.

 

2016-02-27_14 50 57

 

Nazomer

In de afgelopen weken werden we geconfronteerd met allerlei  soorten weersverschijnselen.

Hadden we aan het begin van de schoolvakantie een julistorm, daarvoor was er al sprake van een hittegolf en erna hebben we ook nog een aantal bijzondere weersomstandigheden ervaren.

Hoewel misschien angstaanjagend, als natuurverschijnsel waren er prachtige bliksemflitsen te zien. Ook prachtige contrasten met aan de ene kant hele donkere wolken en een kleine streep fel zonlicht daar tegenover.

Het was soms genieten van de schoonheid, maar er was ook angst voor de gevolgen.

Nu gaan we waarschijnlijk rustig over in de herfst. Het felste groen is van de bladeren, de dagen worden korter.

In onze gemeente zijn er nogal wat mensen die spreekwoordelijk in de herfst van hun leven zitten. De meesten zijn mensen die vooruit kijken, de zonzijde zien. Zij zijn een voorbeeld voor anderen.

Deze spreuk van Loesje zegt het zo:

Herfst
Wat een
prachtige tijd
Met al die
gekleurde dingen
Die je voor de
voeten vallen
Of je zelfs aan
komen waaien

De redactie wenst u allen een goede nazomer toe.

Bron foto: Nieuws.weeronline.nl

Dankbaar bericht van Father Combey

foto-1

Bericht van Father Combey, ontvangen op 11 mei.

Vrij vertaald: Namens mijn parochianen wil ik uw gemeenschap heel erg bedanken voor de donatie aan onze parochie gemeenschap tijdens de Ebola-crisis in ons land.

Een groot deel van uw donatie wordt gebruikt om in de basisbehoefte te voorzien van 35 weduwen en hun familie binnen onze parochie. Ik hoop en bid dat uw gemeenteleden die dit geld bijeen hebben gebracht ons in de toekomst zullen blijven ondersteunen.

We waren ook in staat om steun te geven aan de families van de drie kinderen die de afgelopen drie jaar van uw bijdragen hebben geprofiteerd. Teddy Bemba met zijn dochter, die het grootste deel van uw bijdrage krijgt, zit in het laatste jaar van de universiteit. Dus de toekomstige donaties zullen ons in staat stellen om vijf kinderen op de lagere school te ondersteunen.

Ik wil uw gemeente laten weten dat ook ik een kwetsbare ben onder de kwetsbaren zodat ik ook in aanmerking kom voor speciale ondersteuning in de pastorale activiteiten. Ontzettend bedankt, God zegene u.

foto-2

Actie plannen op de korte termijn (emergency support):
Voorzien van basisbehoefte voor 35 weduwen en hun families.

De volgende zaken zijn aangeschaft om uit te delen: rijst, uien, olie om voedsel in te bakken; maggi, zout, wasmiddel en antiseptische middelen. (Zie bijgaande foto’s)

Actie plannen op de lange termijn:
Nog een voedsel actie opzetten maar dan voor alle weduwen in de parochie. Enkele leraren gaan een projectplan schrijven om te kijken hoe deze doelstelling gehaald kan worden. De parochie is op zoek naar sponsors in binnen- en buitenland.

Uit het verdere verhaal blijkt dat er ontzettend veel weduwen zijn als gevolg van 11 jaar burgeroorlog. Door de Ebola is de situatie nog verslechterd. In de gebruikelijke huwelijkse traditie is de verwaarlozing van weduwen een enorm probleem. Zelfs wanneer sommige overleden echtgenoten eigendommen nalaten zoals grond, huizen en plantages, worden deze in beslag genomen door de broers en familieleden van de overleden echtgenoot, zodat de achtergebleven weduwe met haar kinderen niets heeft.

foto-3

Van elke 15 vrouwen in een dorp zijn er 6-8 weduwen.

 

 

 

 

Bovenste foto: Bockarie Jusu in zijn Kerstkleding, samen met zijn verzorgster (mam Kini) en twee andere kinderen op de achtergrond.

Middelste foto: De medewerkers van St.Vincent de Paul zijn noodpakketen aan het maken voor de weduwen.

Onderste foto: Assortiment goederen voor de weduwen in Blama.