Pinksteren, 5 juni 2022

 

Afbeeldingsresultaten voor Vlammen Mallen

Op 5 juni is het Pinksteren. We nodigen u- jong en oud – van harte uit voor een feestelijke en creatieve dienst. Thema van de dienst is ‘Kom in beweging’

Om 10 uur beginnen we in de kerk. Vervolgens kunt u gedurende een half uur een keuze maken uit het volgende:

  • in de kerk kunt u liederen instuderen die tijdens de dienst ook gezongen zullen worden
  • in de kleine zaal kunt u samen met elkaar een creatief pinkstervuur maken van papier
  • in de grote zaal kunt u inhoudelijk bezig gaan: gebedsintenties opschrijven die later in de dienst terug komen en/of inhoudelijk in gesprek met elkaar gaan over vragen en stellingen die met Pinksteren te maken hebben

Na een half uur gaan we weer terug naar de kerk en vieren we samen een pinksterdienst waarin de verschillende elementen die daarvoor met elkaar gedaan zijn een plek krijgen. De kinderen gaan deze dienst niet naar de aparte ruimte, maar mogen eerst meedoen met één van de activiteiten en worden daarna ook bij de dienst betrokken.

Voor de meevierders thuis: Om ongeveer 10.30 kunt u via www.kerkdienstmeebeleven.nu de dienst volgen!

Na afloop is er koffie/thee/limonade. We willen u vragen om allemaal iets lekkers mee te nemen (zelfgebakken of gekocht) om te kunnen genieten van een ‘taarten/koekjes-buffet’!

 

 

EEN FEESTELIJKE EN CREATIEVE DIENST was het zeker!

 

Jong en oud heeft genoten. Het eerste deel van de dienst kwam een ieder in beweging. Er werd door een grote groep mensen liederen ingestudeerd. De reactie was: wat fijn om weer eens zo met elkaar te kunnen zingen. Een wat kleiner groepje ging met elkaar in gesprek en een grote groep ging vlammen maken om de spiegel van de 40 dagentijd te versieren.

Na een half uur kwam iedereen weer in de kerk. De dienst begon. De liederen werden ten gehore gebracht, de spiegel, met vlammen, stond weer in de kerk met de brandende kaars er voor. Het licht van Pasen wat zo de wereld en de kerk in straalde. Tijdens de gesprekken waren gebedsintenties naar voren gekomen en werden meegenomen in de voorbeden.

Kinderen hadden, zoals beloofd ook een rol. Ze deden de lezingen, de gebeden voor een deel. Speelden een “preekbingo”. Na het “amen” klonk er dan ook een luid “bingo!!!!!”door de kerk.

Na afloop van de dienst speelden de kinderen met ballonnen en werd en gesmuld van al het meegebrachte lekkers.

En er klonken tevreden woorden, iedereen had genoten!

Voor een foto impressie kijk bij het kopje foto’s, Pinksteren 2022.