Herbevestiging Ambtsdragers

Vanmorgen, zondag 4 februari 2018, zijn twee ambtsdragers herbevestigd. Wim Timmer en Cor Resseler hadden aangegeven zich nogmaals voor een nieuwe periode in te willen zetten in de kerkenraad.

De gemeente is hen zeer dankbaar dat ze dit willen doen. Zoals vanmorgen ook tijdens de herbevestiging werd gezegd, ambtsdragers doen zoveel werk wat niet gezien wordt maar het lijkt dan dat dingen vanzelf gaan.

Gelukkig zijn onze ambtsdragers mensen die de dingen met veel plezier doen en graag dienstbaar willen zijn aan de gemeente.

Wij wensen Wim en Cor een mooie nieuwe periode toe!