De kerk-en schoolweken

De kerk-en schoolweken zijn aan de gang. De kinderen horen allemaal bijbelverhalen en leren liedjes over koningen uit de Bijbel.

De onderbouw krijgt een van de predikanten uit de acht deelnemende kerken op bezoek en de bovenbouw gaat naar één van de acht kerken toe.

Op 18 februari is er in alle kerken een afsluitende kerkdienst met als thema “Leve de koning!”