Een nieuw jaar is als een onbeschreven blad

Glas in lood

Een nieuw jaar is als een onbeschreven blad dat voor je ligt. Wie schrijft er wat op, wat zie je over een maand staan?

We hebben er zelf maar heel beperkt invloed op. Uiteraard heb je de verantwoordelijkheid voor je zelf, voor je veiligheid, voor je omgeving. Maar er zijn zoveel factoren die mee bepalen wat er op jouw lege blad komt. Je bent afhankelijk van anderen , mensen, en het andere, de wereld om je heen.

De heftige storm van afgelopen dagen, waar bijna trots werd geconstateerd dat alle vijf de stormvloedkeringen nu tegelijkertijd afgesloten waren. Je zal maar net op de verkeerde plaats zijn en een boom op je hoofd krijgen.

Op de eerste zondag in januari  lazen we in de dienst een parafrase op Filippenzen 3: 10-17.

Hierin werd ook duidelijk dat het goed is om wat achter je ligt te vergeten, en je uit te strekken naar wat vóór je ligt. In dat uitstrekken klinkt iets van actie/beweging  door. Je moet en kunt zelf wel iets doen.

De één na laatste strofe die wij lazen luidt als volgt:

            Mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt:

            Gods wereld,

            Waarin brood en liefde is

            Genoeg voor allen.

            Een vrede die bereikbaar is.

Als we zo het nieuwe jaar in gaan, kunnen we vol verwondering kijken naar wat er op ons levensblad verschijnt.

De redactie wenst u allen een verwachtingsvol nieuw levensjaar toe.

 

Namens de redactie,