Komt u onze banken vullen tijdens één van de kerkdiensten?

Komt u onze banken vullen tijdens één van de kerkdiensten?

Of u nu wekelijks in de Elthetokerk komt, of enkele keren per jaar.

Of u heel gelovig bent of graag een keer de sfeer van kerst wilt proeven en meemaken. Of u bij ons bekend bent of onbekend. Iedereen is van harte welkom!

Wij zien naar uw komst uit!

24 december om 22.00 uur: de Kerstnachtdienst

Thema: Geef licht! Hemelse klanken

We vieren met elkaar een Ceremony of Lessons and Carols, maar dan in een modern jasje: er klinken kerstliederen, we horen de kerstevangeliën en kerstverhalen/gedichten.

Ook is er muzikale medewerking van het Eltheto-kerstkoor olv Cor Resseler, sopraan Kitty de Geus, Jacques Verhagen op klarinet en Coen van den Brom op orgel.

25 december om 10.00 uur: de Kerstmorgendienst

Dit is een dienst voor jong en oud met als thema ‘Geef licht! Zing en speel’.

De kinderen zijn er de hele dienst bij en doen actief mee in het kerstspel De Trommelaar (ook de kinderen die niet altijd in onze kerk komen kunnen en mogen meedoen!)

 

KERK OP SCHOOT

KERK OP SCHOOT

Kom je ook meezingen? Meespelen? Meebeleven?

Op 23 december om 12.00 uur zal in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 weer een Kerk op Schoot viering plaatsvinden.

Dit keer zal de Kerk op Schootviering natuurlijk gaan over het Kerstverhaal! We rijden op een ezel, hebben een baby in de buik, worden schaapjes en koningen en engelen en maken muziek: het kindje is geboren!

Heeft u (klein)kinderen, nichtje of neefjes of buurkinderen van 0 tot en met 5 jaar en wilt u ook meevieren in deze laagdrempelige viering, dan bent u van harte welkom!

Voor meer informatie over het concept van de vieringen zie www.kerkopschoot.nl

Voor meer vragen kunt u terecht bij ds. Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690

 

Kernenergie is de laatste weken opeens weer volop in het nieuws

Kernenergie is de laatste weken opeens weer volop in het nieuws. Dit  woord kun je regelmatig langs horen en/of zien komen. De context is het klimaatakkoord dat erg actueel is in deze tijd.

Het woord kernenergie is samengesteld uit twee delen, die elk apart ook een compleet betekenisvol woord zijn. Er zijn meer voorbeelden van, denk aan: deurbel, kerkklok, appelsap. Er schieten u er ongetwijfeld meer te binnen.

Ik heb de betekenis van de beide onderdelen eens opgezocht in een (digitaal) woordenboek.

kern:

1)  het binnenste deel (van iets)

2)  het belangrijkste deel (van iets).

energie

1)  zin om iets te doen

2)  het vermogen om licht, warmte of beweging te maken 

Als je met deze definities in je achterhoofd het woord kernenergie weer als een geheel leest, zou het een heel andere betekenis kunnen krijgen. Een betekenis die invloed zou kunnen hebben op ons eigen handelen.

Spelen met woorden is een gevaarlijk spel, je kunt compleet je eigen betekenis ergens aan geven. Het is bekend dat heilige boeken van de diverse geloven op ontzettend veel manieren worden uitgelegd en aan menig oorlog ten grondslag liggen.

Maar ik wil hier juist een positieve lading aan geven.

In ons allen zit een kern van energie. Die ons inspireren kan om iets te doen, om in beweging te komen. U leest nu in het Kerstnummer van Eltheto-taal.

De link is snel gelegd; licht, warmte het zijn elementen die bij uitstek in de Kersttijd aan de orde zijn. En voor velen van ons zit hier ook de kern in van ons geloof. We komen in beweging om licht en warmte te verspreiden, niet alleen in onze eigen kring, maar voor zover wij daartoe in staat zijn, ook in breder verband.

De redactie wenst u toe dat u in deze tijd veel licht en warmte mag ontvangen en verspreiden.

Namens de redactie,

Passieavond met Frans Ort in de Elthetokerk op woensdag 31 oktober 2018

De wijkende hemel, Nederlandse dichters over God

Religieuze thema’s in Nederlandse literatuur worden tegenwoordig wat besmuikt besproken, of soms zelfs ronduit doodgezwegen. Vele Nederlandse dichters uit de twintigste eeuw hebben zich echter intensief met Bijbelse motieven bezig gehouden. Leo Vroman schreef een bundel onder titel Psalmen, Judith Herzberg schreef Hoogliederen, Huub Oosterhuis was geïnspireerd door het motief van de uittocht, Guillaume van der Graft wist zich geraakt door Abraham en de Ballingschap,

Rutger Kopland hield zich een aantal malen bezig met Psalm 23, terwijl Toon Tellegen worstelde met engelen en Ida Gerhardt varieerde een aantal malen over het motief van de Emmaüsgangers. Deze avond zoeken we de Bijbelse achtergronden van deze dichters.

Tijdens de avond worden de gelezen gedichten ook uitgereikt in een klein boekje waar de gedichten in verzameld zijn. De vraag die aan ons gesteld zal worden, luidt: is hun God de mijne? Voorkennis is niet noodzakelijk: iedereen die kennis wil maken met dit –soms wat verloren- accent in de Nederlandse poëzie, is van harte uitgenodigd.

Inleider: ds. Frans Ort
aanvangstijd: 20.00 uur

Elthetokerk
Blokweerweg 22
Alblasserdam

ElAn-vieringen – Eltheto Anders op zondag 23 september

 

ElAn-vieringen – Eltheto Anders op zondag 23 september

Op zondag 23 september 2018 zal Anne-Marie van der Wilt een ELAN-viering verzorgen in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22. Zij is predikant en beeldend kunstenaar. Ze heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst en kleuren binnen de kerk. Verbeelding en kleurgebruik kunnen van groot belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan zo stelt zij. Ze maakt liturgische kleden, kunstwerken en hedendaagse iconen. Tijdens de ELAN-ontmoeting zal zij een dienst verzorgen met als thema “Gods liefde maakt het verschil”. Ze leest 1 Korintiërs 13 en Psalm 139, over de liefde. Naar aanleiding van de tekst uit Korintiërs heeft ze twee hedendaagse iconen gemaakt van glasmozaïek die in de kerk te zien zijn en die veel aandacht zullen krijgen.

Zij schreef: “Iconen bestaan al sinds het vroege christendom, zowel geschilderd zoals het meest bekend, maar ook van glasmozaïek of zelfs textiel. Ze laten geen natuurgetrouwe afbeelding zien maar een meer symbolische verbeelding om de kijker uit te nodigen door de icoon heen te kijken naar God, naar Jezus en wil zo iets afspiegelen van het Licht. Een icoon wordt wel venster op de eeuwigheid genoemd een ladder naar de hemel. Een icoon heeft nooit de bedoeling om te aanbidden omdat het niet gaat om het beeld waar we naar kijken maar om het oerbeeld archetype daarachter, waar het naar verwijst.”

Bron foto’s: Anne-Marie van der Wilt, iconen tweeluik 1 Cor.13, www.zin-in-kleur.com

Startzondag

Startzondag “Er moeten mensen zijn…”

Zondag 9 september is het startzondag in de Elthetokerk. Het thema van de dienst is “Er moeten mensen zijn…” naar aanleiding van het gedicht van Toon Hermans. Ook zal het landelijke thema van de protestantse kerk, “een goed gesprek” een rol krijgen in de dienst en de activiteiten na afloop.

De kinderen blijven in de kerk, achterin is een tafel waar ze iets gaan maken wat met het thema te maken heeft. Voor de kinderen tot 4 jaar is er oppas in een eigen ruimte.

Na de dienst en de koffie is er een lunch: iedereen neemt iets mee en samen delen we van wat we hebben! Van harte uitgenodigd voor dienst, koffie en lunch!

Een prachtige zomer

We beleven nu al een aantal weken een prachtige (voor)zomer. Vele dagen achtereen is de temperatuur rond de 25 graden en daar heeft iedereen zijn eigen mening over.

Het is te warm , het is te droog, de natuur is van slag. Dat laatste lijkt inderdaad wel het geval te zijn. De asperges zijn in jaren niet zo voordelig geweest als dit jaar, want ze groeiden veel te vroeg en veel te snel. Vorige week keek ik naar een boom in blad, in de tuin van onze buren. Ik zag een aantal verkleurende blaadjes. Van groen naar echt herfstrood.

Tegenhanger van warmte en droogte is uiteraard het water. Er is water nodig om af te koelen, om te drinken, om je op te frissen, om de tuin te sproeien, om de auto te wassen. Maar ook het water wordt schaars, rivierbeddingen staan droog en voor  het gebruik van kraanwater worden adviezen gegeven, zodat wij er verantwoord mee om gaan.

In andere delen van de wereld, zelfs ook in Europa, heeft het water voor een groot aantal mensen nóg een betekenis. Naast verkoeling, dorstlesser en verfrissing is water voor hen een vluchtweg.

En zo komt het dat er dit jaar een aantal boten vol met vluchtelingen naar een overkant varen. En is het een aantal keren gebeurd dat het land waar zij aankwamen, hen weigerde. De boot moest doorvaren, bleef dobberen, wachtend op een land waar de opvarenden wel van boord konden om veiligheid te zoeken, en ja, ook om zich op te frissen en de dorst te lessen. Zaken die voor ons zo gewoon zijn .

Als ik hier over nadenk, bekruipt mij een soort plaatsvervangende schaamte. Waar wij ons druk maken over wel of geen planten water geven, wel of niet de auto wassen, kunnen anderen niet uit het water om aan veilig land te komen.

Misschien moeten we nog beter leren relativeren en oog blijven houden voor wat er dichtbij en verder weg om ons heen gebeurt.

 

Namens de redactie,

Gedenkwaardig

De meimaand is weer aangebroken. Elk jaar weer een maand vol terugkerende memorabele dagen.

April sluit af met Koningsdag en de daarbij behorende lintjesregen, en mei begint met herdenken, daarna vieren en op de tweede zondag is het Moederdag. Ook het kerkelijk jaar is goed vertegenwoordigd, we hebben Hemelvaartsdag en Pinksteren.

We kunnen dit constateren, maar “wat moeten we er mee? “ Uiteraard vult iedereen , zeker wij als Elthetoërs dit op zijn/haar eigen manier in. En dat is zeker  ook de bedoeling. Er is niemand die voorschrijft of, en hoe je Moederdag invulling geeft. Niemand die er vanuit gaat dat je met Hemelvaartsdag en op Pinksteren in de kerk moet zitten. Als je het wilt, prima,  Zo niet, even goede vrienden.

De herdenking op 4 mei wordt, volgens de diverse media enorm belangrijk geacht. In tegenstelling tot, b.v. Moederdag, is deze herdenking een activiteit waar de commercie geen grip op heeft. Als je hier aan meedoet, komt het van binnen uit. En heel veel inwoners van Nederland vinden dit één van de belangrijkste momenten van het jaar.

Een van onze jongere gemeenteleden toonde op Facebook een rekensom,

525600 – 000002 = 525598

Zoveel minuten kun je lawaai maken, de rest ben je even stil. Uit respect.

 

Het raakte me en maakte me ook dankbaar. Ook mensen van de jongere generaties zien het nut van een jaarlijkse herdenking in.  Dat geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst.

In de dienst na Koningsdag kregen we te horen dat twee van onze gemeenteleden dit jaar een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen. Van de 8 Alblasserdammers  in totaal, komen er twee uit onze vertrouwde groep.  Zeker ook iets om dankbaar voor te zijn.

Om een oude reclame te citeren:  Daar word je blij van !

De redactie wenst u een mooie zomer toe, met letterlijke en figuurlijke zonnestralen om u aan te warmen.

Namens de redactie,

Musical in de Kerk

Op zondag 15 april is er een ELAN ontmoeting in de Elthetokerk. Na het succes van vorig jaar juni hebben we Kees Posthumus en Juul Beerda nogmaals uitgenodigd. Zij maken voorstellingen over verschillende onderwerpen. Dit maal zullen zij ” vrijzinnig, de musical” voor ons opvoeren.

Het gaat over Peter, ouderling in een vrijzinnig protestante gemeente, die misschien zelfs wel op onze geloofsgemeenschap lijkt en Maria, een meelevend lid van een rechtzinnige gemeente in een dorp dat lijkt op Alblasserdam.  Als deze twee elkaar ontmoeten is het liefde op het eerste gezicht…….hoe dat verder gaat?  Kom en ga het meemaken!

Een actueel en herkenbaar verhaal omlijst met herschreven liedjes uit bekende musicals en een dosis humor.

Het beloofd een verrassend uur te worden. Zorg dat u er op tijd bij bent dan heeft u in ieder geval plaats.

 

 

Waar?             Blokweerweg 22 Alblasserdam.

Wanneer?      15 April, aanvang 10.00 uur. Zaal open om 9.30 uur.

Kosten?          Toegang is gratis, een bijdrage voor het bestrijden van de kosten is welkom.

‘In de kerkelijke kalender is Pasen altijd een vaste waarde’

Liturgisch centrum

Wat een, voor Nederlandse begrippen, ijskoude periode hebben we achter de rug. Toen we allemaal dachten dat het bijna lente was, kwam koning winter met een snoekduik ons land binnen. Er is geschaatst, in sommige delen van Nederland lag er sneeuw en werden de sleetjes uit de schuur gehaald. Kortom: volop winterpret. En toen, van de ene op de andere dag steeg de temperatuur met meer dan 10 graden en nu lijkt de lente echt in het land.

Het nieuwe seizoen breekt aan, net als elk jaar. Je weet dat het komt, alleen weet je nooit precies wanneer. Het blijft een wonderlijk verschijnsel. Seizoenen komen en gaan. En daar hebben mensen geen echte invloed op. Je merkt dat het langer licht blijft en ’s morgens als je wakker wordt en/of naar je werk gaat is het ook al (bijna) licht. In de kerkelijke kalender is Pasen altijd een vaste waarde. We starten met de 40- dagentijd, zichtbaar gemaakt door een prachtig bloemstuk in de kerk. Het bloemstuk neemt ons mee, vanuit het donker naar het licht. Op het moment dat ik dit schrijf zitten we precies halverwege de 40-dagentijd. Als u dit blad onder ogen krijgt is het al bijna Pasen. Net als eigenlijk alle christelijke feestdagen voelen we ons als Eltheto-ers vrij om dit op onze eigen wijze te gedenken, te vieren. Voor de een ligt het accent op de kruisiging- en opstandingverhalen. Ze luisteren naar de Mattheus Passion, volgen de diensten in de stille week, zoeken momenten van rust en inkeer.

Een ander heeft meer met de aspecten van nieuw leven, eieren, jonge dieren, lentebloesem, paastakken in een vaas. Gezelligheid in huis, maaltijden delen met elkaar.
Welke voorkeur u ook heeft, het is altijd mogelijk om samen te zijn met anderen. Om aandacht en warmte te delen. De redactie wenst u goede Paasdagen toe waarin Licht en Zon volop aanwezig zijn.

Namens de redactie,