Stille Week

Stille week

In deze week leven we tijdens de vieringen mee met de laatste dagen van Jezus: de intocht, de laatste maaltijd, zijn lijden en sterven en de opstanding. We denken erover na, stellen vragen, twijfelen soms, geloven ook, proberen het te begrijpen, te beleven, mee te vieren. Een intense week, met veel vieringen die allemaal met elkaar in verbinding staan, zeker donderdag tot en met zaterdag is één doorgaande lijn. We lezen deze week uit het evangelie van Lucas. Het thema van de veertigdagentijd was ‘Een nieuw begin’. Dit komt zeker op Pasen ook weer terug!

We willen u van harte uitnodigen om bij de vieringen (of een aantal van de vieringen) aanwezig te zijn!

Palmpasen, 14 april, 10.00 uur en 12.00 uur (Kerk op Schoot)

10.00 uur: de kerkdienst staat in het teken van de intocht in Jeruzalem en met die intocht kijken we vooruit op wat gaat komen… De kinderen zullen Palmpaasstokken versieren en daarmee de kerk in komen: dans en zing, hosanna voor de Koning! (Liedboek 555)

12.00 uur: ook op deze dag is er een Kerk op Schootviering voor de kinderen van 0-5 jaar met hun (groot)ouders en overige familie. In deze viering staat eveneens het verhaal van de intocht centraal: we zingen liedjes op bekende peutermelodieën, we horen over Jezus die op een ezel de stad introk en we beleven het ook zelf. Dominee Beer is er natuurlijk ook weer bij!

Witte Donderdag, 18 april, 19.00 uur

Deze avond gaat dit jaar iets anders dan u wellicht gewend bent. De viering begint om 19.00 uur in de Grote Zaal. We zullen met elkaar een sobere maaltijd eten aan gedekte tafels. In zijn tijd at Jezus samen met zijn leerlingen de Joodse sedermaaltijd. Wij eten nu onze eigen maaltijd (met soep en brood). Mocht u niet willen eten, maar wel mee willen vieren, dan kunt u om 19 uur gewoon aanschuiven en alleen wat drinken. Tijdens de maaltijd praten we met de aanwezige kinderen – de kinderkringkinderen zijn speciaal hiervoor extra uitgenodigd – over die sedermaaltijd: welke gerechten horen daarbij en waarom? En we praten over het Avondmaal zoals we dat nu in onze kerk vieren: hoe komt dat eigenlijk?
Na de maaltijd en uitleg gaat de viering verder in de kerk, waar we in een kring met elkaar de Maaltijd van de Heer zullen vieren. Ook zullen we daar bidden en zingen.

Goede Vrijdag, 19 april, 19.00 uur

Op Goede Vrijdag staat het Passieverhaal uit Lucas centraal (Lucas 22 en 23). De lezingen worden afgewisseld door stiltes, liederen, gebeden, beeld en muziek. We volgen “de Passie in kleur”, een getekende kruiswegstatie van Aad de Haas (1920-1972). Hij is bekend van de muurschilderingen in de Cunibertuskerk in Wahlwiller. Deze kruisweg schilderde hij oorspronkelijk voor de kapel van een ziekenhuis in Heerlen, nu nog steeds zijn 14 staties te bewonderen in de hal van het raadhuis in Landgraaf. Het is een heel expressieve kruisweg, met heldere en felle kleuren. Het laat de kritische, profetische en strijdlustige Aad de Haas zien: eerst in conflict met de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog, later met de – vooral rooms-katholieke- kerkelijke macht (hij was diepgelovig, maar heeft hekel aan machtsmisbruik van de kerk).
In de viering staan we stil bij de laatste dag, de laatste weg van Jezus. We worden als het ware ‘meegenomen’ en gaan met hem die laatste momenten. Een verstillende, vaak indrukwekkende, viering.

Stille Zaterdag, 20 april, 22.00 uur

In deze viering met als thema ‘Hoe ver is de nacht?’ komen van oudsher alle elementen uit de liturgie terug: het Woord, de doop, het avondmaal. In onze kerk laten we het Avondmaal deze avond achterwege. De tocht van donker (na het sterven van Jezus dat we op Goede Vrijdag gedenken) naar licht (Paasmorgen) wordt symbolisch vormgegeven door het ontsteken van de nieuwe Paaskaars, het binnendragen van dat Licht in een donkere kerk, het doorgeven van het licht aan elkaar. We horen lezingen van bevrijding en trouw. We mogen onze doop gedenken door de gang naar het water te maken. We horen het opstandingsevangelie. De project-zanggroep o.l.v. Cor Resseler zal de viering muzikaal ondersteunen.