Dordrecht viert 400 jaar Synode

Op 28 maart verzorgd Marijke van Vliet een Passielezing in de Elthetokerk.

Zaal open 19.30 uur Aanvang 20.00 uur.
Entree gratis, koffie in de pauze.

Bij de uitgang de gelegenheid voor een bijdrage in de bestrijding van de kosten.

Onder de rook van de synode

Dordrecht viert 400 jaar Synode van Dordrecht als een mijlpaal in de Dordtse
geschiedenis. Uiteenlopende activiteiten staan op het programma.

De betekenis van deze kerkelijke vergadering was groot: het ging om de
zuiverheid in de leer, maar ook over de verhouding tussen kerk en staat. In
het verlengde ervan werd de Landsadvocaat Oldenbarnevelt wegens hoogverraad
terechtgesteld, kwam Hugo de Groot in de gevangenis terecht, moesten de
Remonstranten de kerk verlaten en zette een groot aantal geleerden zich aan
het vertalen van de Bijbel in een tot dan toe nog niet bestaande nationale
taal. Hoe hing dat allemaal met elkaar samen en wat betekenden deze
ontwikkelingen voor het leven van de burgers van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden?

Persoonlijk: Marijke van Vliet is historica en werkte ruim 40 jaar in het
onderwijs. Sinds haar pensionering houdt ze zich weer meer bezig met
historisch onderzoek en publiceert daarover.