Diensten in de ‘Stille Week’ van 2018

Kerkbanken

25 maart, 10.00 uur, Palmpasen
Op Palmpasen lezen we het verhaal van de intocht in Jeruzalem uit het evangelie van Marcus. De kinderen zullen bij terugkomst in de kerk met versierde palmpaasstokken binnen komen en ook wij zullen als gemeente zwaaien met takjes: ‘Hosanna voor de zoon van David’.

29 maart, 19.30 uur, Witte Donderdag
We lezen traditiegetrouw uit Exodus 12 over de uittocht uit Egypte en daarnaast lezen we verder uit het evangelie van Marcus over het laatste avondmaal. Zelf vieren we ook dat Avondmaal, als herinnering aan ooit, als gedachtenis aan Hem. We staan in de kring, brood en wijn wordt ons uitgedeeld: wij mogen als gemeenschap delen met elkaar, in herinnering aan al die mensen die dat vóór ons ook deden, in gedachtenis aan die Maaltijd van Jezus zo kort voor zijn dood. Aan het einde van de dienst ontruimen we de tafel, alle opsmuk gaat weg, het wordt somberder en stiller. De project-zanggroep verleent haar medewerking aan deze viering.

30 maart, 19.30 uur, Goede Vrijdag
We lezen verder uit Marcus, we lezen zijn passieverhaal (Marcus 14 en 15). De lezingen worden afgewisseld door stiltes, liederen, gebeden en beeld. We volgen kruiswegstaties zoals de Duitse kunstenaar en geestelijke Sieger Köder die schilderde( zie: http://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/) We bekijken zijn beelden en horen een toelichting erbij, die hopelijk ook ons eigen leven raakt. De kerk wordt steeds meer verstild en leeg. Tot zelfs de Paaskaars dooft.

31 maart, 22.00 uur, Stille Zaterdag
In deze viering komen van oudsher alle elementen uit de liturgie terug: het Woord, de doop, het avondmaal. In onze kerk laten we het Avondmaal deze avond achterwege. De tocht van donker (na het sterven van Jezus dat we op Goede Vrijdag gedenken) naar licht (Paasmorgen) wordt symbolisch vormgegeven door het ontsteken van de nieuwe Paaskaars, het binnendragen van dat Licht in een donkere kerk, het doorgeven van het licht aan elkaar. We horen lezingen van bevrijding en trouw. We mogen onze doop gedenken door de gang naar het water te maken. We horen het opstandingsevangelie. De project-zanggroep zal de viering muzikaal ondersteunen.

1 april, 10.00 uur, Paasmorgen
Onvoorwaardelijke liefde was het thema van de veertigdagentijd. We sluiten het thema deze dienst af. Het is Pasen. We vieren dat Jezus door de dood heen is gegaan, maar voor ons levend blijft. De liefde heeft het laatste woord. We schenken aandacht aan een ander schilderij van Sieger Köder, Maria Magdalena bij het graf. Er is kinderkring en crèche.