Als jouw naam klinkt…

Zondag 26 november om 10.00 uur – op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – gedenken we de mensen uit onze gemeente die dit jaar gestorven zijn. We noemen hun namen, steken kaarsen aan. 

Als jouw naam klinkt…  dan komen er zoveel herinneringen boven, de emoties buitelen over elkaar heen. Dankbaarheid, verdriet, het grote gemis, de herinneringen aan mooie en vrolijke momenten.

Dit alles klinkt en speelt mee als we hun namen noemen. Goed is het om hier bij stil te staan, voor de naasten van de gestorvenen, maar ook voor ons als gemeente. Wij kenden hen die gestorven zijn. Wij kennen vaak (een deel van) hun familie. Goed is het om juist op deze zondag aanwezig te zijn en om hen heen te staan. Als hun naam klinkt…