Zanggroep

Wie van zingen houdt, is van harte welkom op de repetities van de zanggroep onder leiding van Cor Resseler. We zingen meestal op de donderdagavond van 19.00 uur tot 19.45 uur, een enkele keer moeten we uitwijken naar een andere avond omdat de kleine zaal verhuurd wordt aan derden. De zanggroep verleent regelmatig medewerking aan de zondagdiensten. Plezier in het zingen staat voorop, de kwaliteit volgt dan snel!

Al een lange periode werkt de zanggroep mee aan een aantal vaste diensten zoals de Gedachtenisdienst, Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Daarnaast wordt de zanggroep met enige regelmaat ingeschakeld tijdens de wekelijkse kerkdiensten.