Taizédienst om 16.00 uur in de kerk

17 februari, 16.00 uur, Taizé-viering

Op 17 februari om 16.00 uur zal de tweede Taizé-viering plaatsvinden in de Elthetokerk. Een viering met veel stilte, zingen, met lezing en gebed. Een meditatief, verstillende en muzikale viering dus.

In 1940 vestigde Frère Roger zich in Taizé in Frankrijk. Hij wilde mensen te hulp komen die beproevingen doormaken en neemt vluchtelingen op. Door allerlei omstandigheden is dit initiatief uitgegroeid tot een gemeenschap van meer dan honderd broeders: rooms-katholiek, protestant en afkomstig uit wel 25 landen. Sinds het eind van de jaren vijftig komen elk jaar tienduizenden jongeren (en volwassenen) naar Taizé. De intercontinentale ontmoetingen van een week bieden de gelegenheid te bidden, zich te bezinnen op hun bronnen, te zoeken naar de zin van het leven. Er zijn elke dag drie gebedsvieringen in Taizé met veel (meerstemmig) zingen, bidden en stilte (zie ook www.taize.fr/nl).

Voorganger       : Mw. Ds. H. Radstake

Bloemendienst  : Mw. J.M. Hartsuiker-van Es

Crèchedienst    : Mw. B. v.d. Zouw-Nauta

Autodienst         : Dhr. L. Groenenboom,  tel. 078-7070687

Bijzonderheden: Kinderkring.