Terug en vooruitblik.

Het nieuwe jaar is al weer een tijdje bezig. We begonnen met een goedbezochte startdienst. We  gingen van start met het thema “Ga je mee” op weg,  een jaar in waar voor de gemeente een weg te gaan ligt. Hopelijk met een vruchtbare zoektocht naar een nieuwe predikant. Tijdens de startdienst was er de traditionele lunch, iedereen bracht wat mee, iedereen deelde mee en iedereen genoot van al het lekkers.

De maanden oktober en november kregen het thema “Eet je mee” Er was weer een Elthetotafel. Twintig mensen schoven aan die avond voor een soepbuffet. Er werd genoten van verschillende soorten soep en allerlei lekkers daar bij. Ook zijn deze maand mensen gevraagd om eens samen te eten, zomaar met iemand waar je dat niet zo vaak mee doet.

Ook hielden we onze oogstdienst. In de kerk stond allerlei lekkers wat door de aarde aan ons gegeven is. Groente, fruit, meel, eieren enz. Na de dienst hebben we met elkaar alles gedeeld en ieder mocht meenemen wat hij of zij lekker vond om te eten. Ook was er voor iedereen een zakje met zaadconfetti. De bedoeling is dat dit “teruggegeven” wordt aan de aarde. We mogen zo mooie bloemen strooien ergens waar mensen dat zelf mooi vinden. Dit even wat er is gebeurd. Maar er volgen maanden met weer veel activiteiten.

In December hebben we het thema “zing je mee”. We houden een kerstzangdienst, een dienst met kerstliederen op verzoek.  In de nieuwsbrief leest u hier binnenkort meer over.

We houden weer de traditionele kerstmark. Kerststukken kunnen tot 3 december besteld worden en die kunnen dan op 8 december worden opgehaald in de kerk, waar dan ook allerlei kerstspulletjes te koop zullen zijn. Dit vindt plaats tussen 14.00 en 20.00 uur.

We hebben op 24 december om 22.00 uur de kerstnachtdienst.  Aan deze dienst zal de sopraan Kitty de Geus haar medewerking verlenen.

Eerst kerstdag is er s morgens om 10.00 uur een kinderkerstdienst in de kerk. Een dienst voor en door kinderen. En iedereen is welkom!

 

Passielezing op 27 September

• De Elthetokerk in Alblasserdam.

 

Passieavond in de Elthetokerk over:

‘Mens en/of natuur’

Een presentatie van Jacques Verhagen, lid van de Elthetogemeente, wordt gegeven over belangrijke vragen vanuit het geloof en het menszijn. Daarbij gaat het onder meer over wat we verstaan onder het paradijs en hoe we als mens daarin staan.

Vervolgens gaat het gesprek over biodiversiteit, bio-industrie, de natuur en onszelf.

Het belooft een interessante avond te worden waarin we uitgenodigd worden standpunten en opvattingen met elkaar te delen.

Toegang is gratis, maar na afloop wordt een bijdrage gevraagd om de kosten van deze avond te dekken. De avond begint om 20:00 uur. In de pauze is er koffie en thee.

Voorstelling ‘Aan tafel’ Met Kees Posthumus en Henk van Glabbeek

Op zondag 11 juni om 14.00 uur spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Aan tafel!’ in de Elthetokerk in Alblasserdam. Met ‘Aan tafel!’ presenteren zij de mooiste en spannendste maaltijdverhalen uit de Bijbel, afgewisseld met prachtige Oosterse muziek.

Er wordt heel wat afgegeten in de Bijbel, van het eerste hapje van de appel door Eva tot en met het laatste avondmaal, en verder. In ‘Aan tafel!’ worden deze verhalen vroom en vrolijk opnieuw verteld.

‘Hapje van de appel’ vertelt het bekende verhaal over de appel en de slang op een verrassende manier opnieuw. Drie vreemde gasten schuiven aan bij Abraham en Sara en zorgen voor een verrassend cadeau. In ‘Vijf broden en twee vissen’ vertelt het jongetje Levi hoe hij met zijn vader naar het meer van Galilea gaat, waar Jezus voor een wonder zorgt. Martha en Maria krijgen mot, als Jezus bij hen komt lunchen. Ook belastingambtenaar Zacheus, van de blauwe brieven, krijgt op een dag Jezus als gast aan tafel. Het verhaal over het laatste avondmaal wordt verteld in een lied en door Jezus’ leerling Jacobus.

Kees Posthumus is verhalenverteller. In voorstellingen en vieringen wil hij met verrassende opnieuw vertelde Bijbelverhalen zijn publiek vermaken, verrassen en inspireren. Henk van Glabbeek bespeelt verschillende Oosterse instrumenten, zoals de ney, de tar en de duduk.

De toegang is gratis, er zal u echter bij de uitgang gevraagd worden om een bijdrage in de bestrijding van de kosten.

 

 

Meer informatie: 078-6158666, mailto: info@elthetokerk.nl

Adres: Blokweerweg 22, Alblasserdam.

 

Choral Evensong

 

 

 

 

Op zondag 26 maart 2023, om 15:30 uur zingt het Alblasserwaards Vocaal Ensemble in de Elthetokerk, Blokweerweg 22 te Alblasserdam een Choral Evensong.

De liturgie van deze vesperdienst wordt samengesteld aan de hand van het kerkelijk jaar en het leesrooster van de Anglicaanse Kerk. De bijbellezingen, een gesproken gebed en een zegenbede worden gedaan door één of meer leden van de kerk.

 

De Choral Evensong ontstond bijna 500 jaar geleden toen de Engelse koning Henry VIII in 1534 de Anglicaanse Kerk stichtte, na een hoogoplopend conflict met de paus in Rome. Er werd een nieuwe liturgie ontwikkeld met een nadruk op de landstaal, het Engels i.p.v. het Latijn. Hierbij werden onder meer delen uit de afgezworen katholieke vespers en completen samengevoegd tot een nieuwe dienst: de Choral Evensong. Net als de mis kent de Evensong een vaste orde van dienst, waarbij steeds dezelfde liturgische teksten en gebeden worden gebruikt. Op enkele korte gesproken bijdragen na wordt een Choral Evensong nagenoeg in zijn geheel gezongen. Daarmee kent deze namiddagdienst een hoog gehalte aan meerstemmige Engelse koormuziek.

In de loop der eeuwen is er ontzettend veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt de vaste orde van dienst elke keer weer totaal anders: van gregoriaans tot modern, soms a capella, soms met orgelbegeleiding. In Britse kathedralen en universiteitscolleges wordt de Choral Evensong nog steeds dagelijks gezongen.

                                                                                                                                                               

Alblasserwaards Vocaal Ensemble tijdens een Coral Evensong, Sliedrecht 2022.

 

Passieavond 15 maart

 

Op woensdagavond 15 maart wordt er een lezing gehouden over de mug.

De mug is een klein beestje, dat s ’nachts zoemend onze nachtrust verstoort. Als aandenken blijven jeukerige bulten in onze huid over. Geen mens vindt de mug leuk, maar we zien hem niet als één van de gevaarlijkste killers van het menselijk ras, terwijl hij dat wel is. Hoe leeft de mug en welke kwalen veroorzaakt hij behalve jeuk na een beet. Welke invloed heeft de temperatuurverhoging op aarde op de aanwezigheid van de muggen en welke rampen heeft de mug in de afgelopen paar duizend jaren veroorzaakt.

Hier wordt op deze avond door drs. Leendert van der Made nader op ingegaan.

Het beloofd een interessante avond te worden! De toegang is gratis, maar na afloop wordt u een bijdrage gevraagd om de kosten van deze avond te dekken.

De avond begint om 20:00 uur in de Elthetokerk, Blokweerweg22 in Alblasserdam

In de pauze is er koffie en thee.

Thema 40 dagen tijd : ZIE JE DE BUI AL HANGEN?! ( uit de veertigdagenkalender VVP 2023)

We weten allemaal van de knelpunten in de samenleving en de oproep die er is om, voor zover dat in je vermogen ligt, daar actie op te ondernemen. In deze tijd wordt er vaak gevast, bepaald voedsel laten staan en je matigen. Iets niet doen is goed, maar juist iets wel doen of extra doen valt ook onder je voorbereiden op het feest van Pasen.

In de afgelopen tijd klonk vele malen de oproep om niet alles een crisis te noemen. Maar er is veel om over na te denken. Nadenken is meestal niet voldoende. Vervolgens moeten we de handen ineen slaan en aan de slag gaan. En als dat niet gebeurt of niet lukt, opstandig te worden en nogmaals met rede van je te laten horen.

En als je zorgen soms te veel worden, kijk dan eens naar een kleurige paraplu en bedenk dan: de bui blijft niet eeuwig boven onze hoofden hangen!

De komende zullen we verhalen horen die gaan over mensen en gebeurtenissen waar altijd een bui boven de hoofden hing.

De kerk kleurt zich met gekleurde paraplus en we mogen daar naar kijken.

ACTIVITEITEN DE KOMENDE TIJD

We zijn de veertigdagentijd in gegaan en zoals gebruikelijk zijn er dan heel veel bijzondere diensten.

Alles staat in de agenda vermeld maar nog even een extra toevoeging.

Op 2 april vieren we Palmpasen, tijdens deze dienst is er extra aandacht voor de kinderen in de dienst naast de kinderkring bijeenkomst. Ouders, grootouders met jonge kinderen….welkom!!!!

De stille week gaat, ondanks dat we niet elke dienst een predikant hebben, “gewoon” door. We hopen dan ook dat er velen de diensten zullen bezoeken.

We beginnen op witte donderdag om 18.00 uur. Met elkaar gebruiken we een sobere maaltijd waarna we een korte viering hebben. Alle diensten deze week sluiten op elkaar aan en vormen eigenlijk één viering.

Op goede vrijdag vieren we, anders dan anders, avondmaal. Dit is omdat we donderdag geen predikant hebben. Deze viering begint op 19.00 uur. Aandacht voor het laatste avondmaal, overlopend in de goede vrijdag.

Op zaterdag hebben we de Paaswake om 22.00 uur en op eerste Paasdag vieren we Pasen. Ook deze dienst is mooi voor de kinderen. Er is kinderkring en natuurlijk worden er eieren gezocht na de dienst.

 

Maar er is meer de komende tijd!

 

Op 15 maart  is er een Passieavond. Dhr v.d. Made zal een mooie lezing houden over “de mug”.  Het beloofd een verrassende avond te worden. Deze avond begint om 19.30 uur. Een ieder is welkom!

Op 26 maart is er een Evensong. Een schitterde dienst met medewerking van het Alblasserdams Vocaal Ensemble om 15.30 uur in ons kerkgebouw.

 

Ook nog iets om in uw agenda te zetten 11 juni Kees Posthumus komt met een  middagvoorstelling “aan tafel”. De mooiste maaltijdverhalen uit de Bijbel. Altijd zo de moeite waard om bij aanwezig te zijn!

Afscheid Hester 28 en 29 januari

Toen was het echt waar….Afscheid moest er genomen worden en de losmaking van de gemeente moest plaatsvinden. Zaterdag 28 januari was er een informeel samenzijn voor gemeenteleden. Met een lied, mooie woorden, veel cadeautjes en een rijk gevulde geldboom voor het gezin. Ook de kinderen werden goed bedacht. 

Er was een quiz, waar Hester echt maar heel weinig fouten in mocht maken, anders mocht ze niet weg. Jochem hoopte daar zo op…maar helaas. Hester wist echt heel veel van onze gemeente en gemeenteleden.

Zondag hebben we nog gevraagd aan Ds  van Wierden om “gewoon” de losmaking niet te laten plaats vinden, maar ook dat was geen optie.

Kortom we hadden een mooi weekend met een lach en een traan, herinneringen en voorzichtig vooruit kijken. We kunnen terug kijken op mooie 7 jaren!

Wij wensen Hester, Coen, Jochem en Janna een mooie tijd toe straks in Woeden en gaan zelf op zoek naar een predikant zoals Hester….al zijn we nog niet overtuigd dat dat zal lukken…

BEDANKT HESTER EN COEN!

Voor foto’s van dit weekend kijk op deze website bij het kopje foto’s.

 

 

Afscheid Hester

In het weekend van 28 januari zullen we afscheid nemen van onze predikant Hester Radstake.

De afgelopen jaren hebben we mogen genieten van een predikant die vaak zo vernieuwend bezig was voor onze gemeente. Ze wist om te gaan met ouderen en jongeren. Ze stond haar mannetje tussen alle mannelijke collega predikanten in Alblasserdam. Ze was liturgisch vernieuwend en bijzonder muzikaal, ze bruiste van energie en nieuwe ideeën.  Zo kunnen we nog wel  even doorgaan…

Kortom …we gaan een duizendpoot, een schaap met heel veel poten, een mensenmens missen. Maar 28 en 29 januari gaan we er een mooi afscheid van maken en zullen over die dag een verslag geven op de website. Gemeenteleden zijn van harte welkom op de zaterdagmiddag bij het informeel samenzijn. Een ieder die ook afscheid wil nemen is van harte uitgenodigd voor de dienst op 29 januari om 14.00 uur.