Kerkdienst

Zondag 15 december: 3e advent

Voorganger       : Mw. Ds. H .Radstake

Bloemendienst  : Mw. F. Huttinga

Crèchedienst    : Mw. B. v.d. Zouw-Nauta

Autodienst         : Dhr. A. v.d. Linden, tel.078-6934965

Bijzonderheden : Viering Heilig Avondmaal

                                 Elanmiddagviering met kerstliederen op verzoek om 16.00 uur