Over ons

Welkom bij de Elthetokerk in Alblasserdam.

Naast de zondagse Kerkdiensten om 10.00 uur met aansluitend koffiedrinken, organiseert de Elthetogemeente verschillende andere Activiteiten. Maar graag willen we u ook wat meer vertellen over onze gemeente.

Ontstaansgeschiedenis

Een groep mensen die zich niet kan vinden in de heersende kerkelijke opvattingen in Alblasserdam en omgeving, richt in 1935 een Vereniging van Vrijzinnige Hervormden op. De bijbehorende kerkdiensten worden vanaf dat moment gehouden in de kelder van de School met de klok in Kinderdijk, en later in het nutsgebouw Utile Dulci aan de Oost-Kinderdijk. Met de komst van dominee Ort, in 1962, wordt de naam Elthetokerk geïntroduceerd. De naam Eltheto komt uit het Grieks en betekend “Uw rijk kome”. Op 15 september 1967 wordt de Elthetokerk aan de blokweerweg ingewijd. De gedenksteen in de hal herinnert ons aan deze gebeurtenis. Sinds de vorming van de PKN zijn we één van de vijf protestantse gemeenten in Alblasserdam.

Geloof

Een thuis voor Andersdenkenden, waarin een vrijzinnige boventoon wordt gevoerd, is een belangrijke typering van onze identiteit. Vrijheid en verantwoordelijkheid, een persoonlijk doorleefd geloof en de bijbehorende veelkleurigheid in het geloofsleven zijn kenmerkend voor ons geloof. Maar ook de waardering van twijfel en kritisch verstand als instrument ten diensten van het geloof, een respectvolle omgang met het eigen geloofsgoed en dat van de ander, horen daarbij. Daarnaast weten we ons geankerd in de Bijbel en de oude christelijke traditie, maar kennen we aan (geloof) uitspraken wel het karakter van voorlopigheid toe. Want openheid voor tijdgeest en cultuur, voor andere tradities en moderne spiritualiteit, vinden we ook van belang. De Elthetokerk is voor velen een vrijplaats, waarin je mag zijn die je bent, ongeacht hoe je bent.

Hoop

Zal de Elthetokerk, die binnen Alblasserdam vaak als buitenbeentje wordt gezien, de ‘eenheid in diversiteit’ kunnen bewaren? En zo haar karakter van openheid, respect en verlangen naar veelkleurigheid weten te behouden? Mede dankzij de groothuisbezoeken die in het voorjaar van 2016 zijn gehouden, hebben we een aardige kijk op wat verschillende gemeenteleden belangrijk vinden in de komende jaren. Zorg voor de ouderen maar ook het enthousiasmeren van jongeren, er voor en met elkaar zijn, onze identiteit behouden en onder de aandacht brengen van anderen. Het zijn zomaar een paar ingrediënten die we kunnen gebruiken voor ons nieuwe beleidsplan, waarbij we de gemeente natuurlijk blijven betrekken.

Liefde

De gemeente laat zich, zoals menige kerk, karakteriseren als een grote familie. Maar dan wel een familie waarin ieders eigenheid niet alleen gerespecteerd, maar ook gewaardeerd en gestimuleerd wordt en zo tot bloei mag komen. We zijn wars van dwang of van een uitgesproken, al dan niet op Bijbelse gronden gefundeerde, moraliteit of geloofsleer die bindend is voor leden. Om die vrijheid gaat het, die is hier voelbaar, en wordt door nieuwkomers ook vrijwel direct zo ervaren. Omzien naar elkaar, de betrokkenheid op elkaar, het contact met elkaar ervaren we als een belangrijk onderdeel van ons kerk-zijn.

Ja, dus…?

Misschien heeft u bovenstaande teksten met belangstelling gelezen, en vraagt u zich af: en nu? Wat betekent dit voor mij? Wij nodigen u graag uit voor de zondagse kerkdienst, inclusief het kopje koffie na afloop. Daarnaast bent u van harte welkom bij één van de activiteiten die we als kerk ook organiseren. Tenzij anders vermeld, vinden de activiteiten plaats in het kerkgebouw, Blokweerweg 22 in Alblasserdam. Welke Activiteiten dat zijn kunt u verder op deze site vinden.

Wij hopen u snel te ontmoeten

Hartelijke groet,

Hester Radstake