‘In de kerkelijke kalender is Pasen altijd een vaste waarde’

Liturgisch centrum

Wat een, voor Nederlandse begrippen, ijskoude periode hebben we achter de rug. Toen we allemaal dachten dat het bijna lente was, kwam koning winter met een snoekduik ons land binnen. Er is geschaatst, in sommige delen van Nederland lag er sneeuw en werden de sleetjes uit de schuur gehaald. Kortom: volop winterpret. En toen, van de ene op de andere dag steeg de temperatuur met meer dan 10 graden en nu lijkt de lente echt in het land.

Het nieuwe seizoen breekt aan, net als elk jaar. Je weet dat het komt, alleen weet je nooit precies wanneer. Het blijft een wonderlijk verschijnsel. Seizoenen komen en gaan. En daar hebben mensen geen echte invloed op. Je merkt dat het langer licht blijft en ’s morgens als je wakker wordt en/of naar je werk gaat is het ook al (bijna) licht. In de kerkelijke kalender is Pasen altijd een vaste waarde. We starten met de 40- dagentijd, zichtbaar gemaakt door een prachtig bloemstuk in de kerk. Het bloemstuk neemt ons mee, vanuit het donker naar het licht. Op het moment dat ik dit schrijf zitten we precies halverwege de 40-dagentijd. Als u dit blad onder ogen krijgt is het al bijna Pasen. Net als eigenlijk alle christelijke feestdagen voelen we ons als Eltheto-ers vrij om dit op onze eigen wijze te gedenken, te vieren. Voor de een ligt het accent op de kruisiging- en opstandingverhalen. Ze luisteren naar de Mattheus Passion, volgen de diensten in de stille week, zoeken momenten van rust en inkeer.

Een ander heeft meer met de aspecten van nieuw leven, eieren, jonge dieren, lentebloesem, paastakken in een vaas. Gezelligheid in huis, maaltijden delen met elkaar.
Welke voorkeur u ook heeft, het is altijd mogelijk om samen te zijn met anderen. Om aandacht en warmte te delen. De redactie wenst u goede Paasdagen toe waarin Licht en Zon volop aanwezig zijn.

Namens de redactie,

Diensten in de ‘Stille Week’ van 2018

Kerkbanken

25 maart, 10.00 uur, Palmpasen
Op Palmpasen lezen we het verhaal van de intocht in Jeruzalem uit het evangelie van Marcus. De kinderen zullen bij terugkomst in de kerk met versierde palmpaasstokken binnen komen en ook wij zullen als gemeente zwaaien met takjes: ‘Hosanna voor de zoon van David’.

29 maart, 19.30 uur, Witte Donderdag
We lezen traditiegetrouw uit Exodus 12 over de uittocht uit Egypte en daarnaast lezen we verder uit het evangelie van Marcus over het laatste avondmaal. Zelf vieren we ook dat Avondmaal, als herinnering aan ooit, als gedachtenis aan Hem. We staan in de kring, brood en wijn wordt ons uitgedeeld: wij mogen als gemeenschap delen met elkaar, in herinnering aan al die mensen die dat vóór ons ook deden, in gedachtenis aan die Maaltijd van Jezus zo kort voor zijn dood. Aan het einde van de dienst ontruimen we de tafel, alle opsmuk gaat weg, het wordt somberder en stiller. De project-zanggroep verleent haar medewerking aan deze viering.

30 maart, 19.30 uur, Goede Vrijdag
We lezen verder uit Marcus, we lezen zijn passieverhaal (Marcus 14 en 15). De lezingen worden afgewisseld door stiltes, liederen, gebeden en beeld. We volgen kruiswegstaties zoals de Duitse kunstenaar en geestelijke Sieger Köder die schilderde( zie: http://www.nikolaus-und-joseph.de/kunst-geschichte/kreuzweg/) We bekijken zijn beelden en horen een toelichting erbij, die hopelijk ook ons eigen leven raakt. De kerk wordt steeds meer verstild en leeg. Tot zelfs de Paaskaars dooft.

31 maart, 22.00 uur, Stille Zaterdag
In deze viering komen van oudsher alle elementen uit de liturgie terug: het Woord, de doop, het avondmaal. In onze kerk laten we het Avondmaal deze avond achterwege. De tocht van donker (na het sterven van Jezus dat we op Goede Vrijdag gedenken) naar licht (Paasmorgen) wordt symbolisch vormgegeven door het ontsteken van de nieuwe Paaskaars, het binnendragen van dat Licht in een donkere kerk, het doorgeven van het licht aan elkaar. We horen lezingen van bevrijding en trouw. We mogen onze doop gedenken door de gang naar het water te maken. We horen het opstandingsevangelie. De project-zanggroep zal de viering muzikaal ondersteunen.

1 april, 10.00 uur, Paasmorgen
Onvoorwaardelijke liefde was het thema van de veertigdagentijd. We sluiten het thema deze dienst af. Het is Pasen. We vieren dat Jezus door de dood heen is gegaan, maar voor ons levend blijft. De liefde heeft het laatste woord. We schenken aandacht aan een ander schilderij van Sieger Köder, Maria Magdalena bij het graf. Er is kinderkring en crèche.

De kerk-en schoolweken

De kerk-en schoolweken zijn aan de gang. De kinderen horen allemaal bijbelverhalen en leren liedjes over koningen uit de Bijbel.

De onderbouw krijgt een van de predikanten uit de acht deelnemende kerken op bezoek en de bovenbouw gaat naar één van de acht kerken toe.

Op 18 februari is er in alle kerken een afsluitende kerkdienst met als thema “Leve de koning!”

Herbevestiging Ambtsdragers

Vanmorgen, zondag 4 februari 2018, zijn twee ambtsdragers herbevestigd. Wim Timmer en Cor Resseler hadden aangegeven zich nogmaals voor een nieuwe periode in te willen zetten in de kerkenraad.

De gemeente is hen zeer dankbaar dat ze dit willen doen. Zoals vanmorgen ook tijdens de herbevestiging werd gezegd, ambtsdragers doen zoveel werk wat niet gezien wordt maar het lijkt dan dat dingen vanzelf gaan.

Gelukkig zijn onze ambtsdragers mensen die de dingen met veel plezier doen en graag dienstbaar willen zijn aan de gemeente.

Wij wensen Wim en Cor een mooie nieuwe periode toe!

 

Een nieuw jaar is als een onbeschreven blad

Glas in lood

Een nieuw jaar is als een onbeschreven blad dat voor je ligt. Wie schrijft er wat op, wat zie je over een maand staan?

We hebben er zelf maar heel beperkt invloed op. Uiteraard heb je de verantwoordelijkheid voor je zelf, voor je veiligheid, voor je omgeving. Maar er zijn zoveel factoren die mee bepalen wat er op jouw lege blad komt. Je bent afhankelijk van anderen , mensen, en het andere, de wereld om je heen.

De heftige storm van afgelopen dagen, waar bijna trots werd geconstateerd dat alle vijf de stormvloedkeringen nu tegelijkertijd afgesloten waren. Je zal maar net op de verkeerde plaats zijn en een boom op je hoofd krijgen.

Op de eerste zondag in januari  lazen we in de dienst een parafrase op Filippenzen 3: 10-17.

Hierin werd ook duidelijk dat het goed is om wat achter je ligt te vergeten, en je uit te strekken naar wat vóór je ligt. In dat uitstrekken klinkt iets van actie/beweging  door. Je moet en kunt zelf wel iets doen.

De één na laatste strofe die wij lazen luidt als volgt:

            Mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt:

            Gods wereld,

            Waarin brood en liefde is

            Genoeg voor allen.

            Een vrede die bereikbaar is.

Als we zo het nieuwe jaar in gaan, kunnen we vol verwondering kijken naar wat er op ons levensblad verschijnt.

De redactie wenst u allen een verwachtingsvol nieuw levensjaar toe.

 

Namens de redactie,

KERK OP SCHOOT

Op 21 januari om 12.00 uur zal in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 weer een Kerk op Schoot viering plaatsvinden. Kerk op Schoot vieringen zijn laagdrempelige vieringen voor kinderen van 0 tot ongeveer 5 jaar, samen met hun (groot)ouder(s)/verzorger(s). Voor meer informatie over het concept van de vieringen zie www.kerkopschoot.nl

Op zondag 21 januari zal de Kerk op Schootviering gaan over de bruiloft te Kana. Heeft u (klein)kinderen in deze leeftijdsgroep en wilt u ook meevieren, dan bent u van harte welkom! De volgende Kerk op Schoot vieringen staan gepland op 11 maart en 29 april…

Voor meer vragen kunt u terecht bij ds. Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690

Kerst-diensten

Van harte welkom bij één van de kerst-diensten!

Of u nu wekelijks in de Elthetokerk komt, of een enkele keren per jaar. Of u heel gelovig bent of graag een keer de sfeer van kerst wilt proeven en meemaken. Of u bij ons bekend bent of onbekend. Iedereen is van harte welkom! Wij zien naar uw komst uit!

 

24 december om 22.00 uur (21.50 begint de samenzang): de Kerstnachtdienst

Thema: Cirkel van hoop, geloof, liefde, trouw én vrede

Met medewerking van sopraan Kitty de Geus, het Eltheto-kerstkoor olv Cor Resseler, Jacques Verhagen op klarinet en Coen van den Brom op orgel.

U wordt uitgenodigd om uw eigen lichtje (het liefst ergens in, bijvoorbeeld in een lantaarntje of windlicht) mee te nemen.

 

25 december om 10.00 uur: de Kerstmorgendienst

Dit is een dienst voor jong en oud met als thema ‘Wat is Kerst?’. De kinderen zijn er de hele dienst bij en zij spelen het kerstverhaal uit (ook voor kinderen buiten de kinderkring is er de mogelijkheid om mee te spelen). We zingen veel bekende kerstliedjes en denken met elkaar na over wat kerst allemaal is.

KERK OP SCHOOT

Op 17 december om 12.00 uur zal in de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 weer een Kerk op Schoot viering plaatsvinden. Kerk op Schoot vieringen zijn laagdrempelige vieringen voor kinderen van 0 tot ongeveer 5 jaar, samen met hun (groot)ouder(s)/verzorger(s). Voor meer informatie over het concept van de vieringen zie www.kerkopschoot.nl

Op zondag 17 december  zal de Kerk op Schootviering gaan over Kerst. Heeft u (klein)kinderen in deze leeftijdsgroep en wilt u ook meevieren, dan bent u van harte welkom!

Voor meer vragen kunt u terecht bij ds. Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690